Ordlista

I vår ordlista hittar du förklaringar på ord och ekonomiska begrepp

A

Amorteringsunderlag

Vad är ett amorteringsunderlag?

Annuitetslån

Vad är ett annuitetslån?

Autogiromedgivande

Vad är ett autogiromedgivande?

B

Banktyp

Vad betyder banktyp?

BBAN nummer

Vad är ett BBAN nummer?

Betalarnummer

Vad är betalarnummer?

BIC

Vad är en BIC-kod?

Bindningstid ränta

Vad är bindningstid ränta?

Bunden ränta

Vad är bunden ränta?

C

Clearingnummer

Vad är clearingnummer?

D

Disponibelt belopp

Vad betyder disponibelt belopp?

E

Engångskod för ICA-kort

Vad är engångskod till ICA-kort?

F

Fastighetsavgift

Vad är fastighetsavgift?

Fastighetsbeteckning

Vad är en fastighetsbeteckning?

Fondvärde

Vad är fondvärde?

G

Giftorättsgods

Vad är giftorättsgods?

H

Handpenning

Vad är handpenning?

I

IBAN

Vad är IBAN?

K

Kontonummer

Vad är kontonummer?

Kreditavgift

Vad är kreditavgift?

Kvarlåtenskap

Vad menas med kvarlåtenskap?

L

Lånenummer

Vad är lånenummer?

Lägenhetsförteckning

Vad är lägenhetsförteckning?

N

Nettomarknadsvärde

Så här räknar du: Utgå från marknadsvärdet, vad bostaden skulle säljas för i dagsläget.Dra av vinstskatten som ni skulle få om ni sålde till marknadsvärdet.Dra av beräknat mäklararvode vid en försäljning.Summan som finns kvar är nettomarknadsvärdet. Om ni separerar och du vill lösa ut din partner ur er gemensamma bostad ska du betala halva nettomarknadsvärdet. Läs mer i artikeln Bolån vid separation och skilsmässa.

NFC

Vad betyder NFC?

Normanbelopp

Vad är ett normanbelopp?

P

PEP

Vad betyder PEP?

R

Reserverat belopp

Vad är ett reserverat belopp?

Ränteskillnadsersättning

Vad är ränteskillnadsersättning?

Rörlig ränta

Vad är rörlig ränta?

S

Saldo

Vad är saldo?

Schablonintäkt fondandelar

Vad är schablonintäkt för fondandelar?

SEPA

Vad är en SEPA-betalning?

Skatterättslig hemvist

Vad är Skatterättslig hemvist?

Stående överföring

Vad är en stående överföring?

SWIFT

Vad är en SWIFT-kod?

Särkullbarn

Vad är särkullbarn?

T

Taxeringsvärde

Vad är ett taxeringsvärde?

TIN-nummer

Vad är ett TIN-nummer?

U

Uppskovsbelopp

Vad är uppskovsbelopp?

Ö

Övertrassering

Vad betyder övertrassering?