Våra fonder är ett hållbart val

Du som väljer att fondspara i våra egna fonder gör ett modernt val. Du kan känna dig trygg med att dina pengar placeras i företag som verkar för en hållbar framtid.

Vi tror att placeringar i hållbara företag kan ge en större potential till en lönsam och hållbar tillväxt.

Vilken fond passar dig?

Våra tre egna fondlösningar är lika bekväma som ICAs egna färdigförpackade sallader i butik. Vi har gjort jobbet åt dig och på ett enkelt sätt förpackat tre olika fonder med olika riskspridning.

Vilken av våra fonder som är bästa hållbara fonden för dig är upp till dig att avgöra, utifrån vilken risk du vill ta.

Är du Varlig, Måttlig eller Modig?

Vi väljer hållbara placeringar

I ICA Bankens egna fonder väljer vi bort branscher och bolag som inte är hållbara.

Vi väljer bort bolag inom områdena: tobak, alkohol, pornografi, vapen, militära kontrakt, cannabis, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen och kontroversiella vapen. Dessutom får inget av bolagen som ingår i fonderna bryta mot FN:s globala hållbarhetsmål eller FN:s företagsinitiativ Global Compacts tio principer.

Det vi istället väljer är att placera pengarna i bolag som gynnas av hållbarhetstrender. Vi använder även ägandet för att påverka bolagen i en mer hållbar riktning.

Våra egna fonder

Månads­spara i fonder

Med ett automatiskt månadssparande i fonder får du ett sparande som faktiskt blir av.

  • Utmärkt sätt att spara långsiktigt på

  • Insättningarna görs automatiskt

  • Ändra eller byt fonder som du vill

  • Lätt att sälja av delar eller hela innehavet

Bra att veta - För att fondspara hos ICA Banken behöver du först bli kund hos oss.

Så startar du ett månadssparande

  1. Öppna ett ISK-konto eller ett depåkonto

  2. Starta ett månadssparande

  3. Välj starttid och månadsbelopp

  4. Välj fonder

  5. Klart!

I vår fondlista hitta du hela vårt utbud av fonder

Bra att tänka på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer information om fonderna och riskerna återfinns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr som återfinns på icabanken.se. Fonderna ICA Banken Modig, ICA Banken Måttlig och ICA Banken Varlig är specialfonder och förvaltas av Case Kapitalförvaltning AB. Informationen om fonderna baseras på uppgifter från Morningstar.

En medarbetare på kundservice - Kontakta oss så hjälper vi dig

Vi hjälper dig om du har några frågor alla vardagar 8–20 och helger 10–15.


Tips!
Nu kan du chatta med oss. Fler kontaktvägar finns på vår sida för kundservice.

Chatta med oss!