För en hållbar framtid

Det ska vara lika enkelt att göra hållbara val i mataffären som i ditt fondsparande. Därför är våra fonder hållbara, med högt ställda krav. Genom att spara i ICA Banken Modig, Måttlig eller Varlig kan du känna dig trygg med att dina pengar placeras i företag som verkar för en hållbar framtid.

Bland annat väljer vi bort alla bolag inom områden som inte gynnar en hållbar utveckling, till exempel tobak, vapen och fossila bränslen. Vi väljer också in företag som som sätter stort fokus på hållbarhet, eller arbetar med lösningar på de hållbarhetsutmaningar vi står inför.

ICA Banken Modig

Detta är en fond med högre risk, vilket betyder att fondens värde svänger mer med börsen.

ICA Banken Måttlig

Fonden har en medelhög risk, som passar för ett sparande på medellång och lång sikt.

ICA Banken Varlig

Fonden är utformad för att ha låg risk och svänger mindre än börsen. Ett bra val både på kort och medellång sikt.

Läs mer om våra egna fonder

Morningstars hållbarhetsmärkning

Sedan 2016 finns Morningstars hållbarhetsbetyg, som visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Du hittar betyget på många av fonderna i vår fondmeny. Att vissa fonder saknar hållbarhetsbetyg kan bland annat bero på att Morningstar inte har kunnat analysera dem tillräckligt. Det kan också handla om fonder som i sin tur innehåller andra fonder.

Det är viktigt att tänka på att hållbarhetsarbetet kan skilja mellan olika fondkategorier. Hållbarhetsbetyget tar inte heller hänsyn till fondens värdeutveckling eller risknivå.

Fondmärkning med Svanen

Fonder med Svanenmärkning behöver uppfylla vissa krav. Det handlar dels om att exkludera vissa investeringar, prioritera hållbara investeringar och vara transparent med innehaven och hållbarhetsarbetet. Men också om att, när det är möjligt, driva påverkansarbete gentemot företagen som ingår i portföljen.

Genom att spara i våra Svanenfonder har du alltså möjlighet att indirekt påverka företagen i fondportföljen att arbeta mer hållbart. Märkningen tar ingen hänsyn till fondens avkastning eller risknivå.

Svanenmärkta av fonder - läs mer

Svan
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.