Hållbarhet – en naturlig del av våra fonder

Det är inte alltid enkelt att göra hållbara val. Därför har vi valt att integrera hållbarhet i våra egna fonder. ICA Banken Modig, Måttlig, Varlig och ICA Banken Räntefond främjar hållbarhet med högt ställda krav: 

Vi förbinder oss att avstå från investeringar i företag som systematiskt bryter mot internationella standarder och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. I valet av fondernas placeringar genomförs en ordentlig hållbarhetsanalys så att vi prioriterar de mer hållbara företagen.

ICA Banken Modig

Detta är en fond med högre risk, vilket betyder att fondens värde svänger mer med börsen.

ICA Banken Måttlig

Fonden har en medelhög risk, som passar för ett sparande på medellång och lång sikt.

ICA Banken Varlig

Fonden är utformad för att ha låg risk och svänger mindre än börsen. Ett bra val både på kort och medellång sikt.

ICA Banken Räntefond

Fonden är utformad för att ha låg risk och svänger mindre än börsen. Ett bra val både på kort och medellång sikt.

Våra egna fonder - läs mer

Morningstars hållbarhetsmärkning

Sedan 2016 finns Morningstars hållbarhetsbetyg, som visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Du hittar betyget på många av fonderna i vår fondmeny. Att vissa fonder saknar hållbarhetsbetyg kan bland annat bero på att Morningstar inte har kunnat analysera dem tillräckligt. Det kan också handla om fonder som i sin tur innehåller andra fonder.

Det är viktigt att tänka på att hållbarhetsarbetet kan skilja mellan olika fondkategorier. Hållbarhetsbetyget tar inte heller hänsyn till fondens värdeutveckling eller risknivå.

Fondmärkning med Svanen

Fonder med Svanenmärkning behöver uppfylla vissa krav. Det handlar dels om att exkludera vissa investeringar, prioritera hållbara investeringar och vara transparent med innehaven och hållbarhetsarbetet. Men också om att, när det är möjligt, driva påverkansarbete gentemot företagen som ingår i portföljen.

Genom att spara i våra Svanenfonder har du alltså möjlighet att indirekt påverka företagen i fondportföljen att arbeta mer hållbart. Märkningen tar ingen hänsyn till fondens avkastning eller risknivå.

Svanenmärkta av fonder - läs mer

Svan

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer information om fonderna och riskerna återfinns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr som återfinns på icabanken.se. Fonderna ICA Banken Modig, ICA Banken Måttlig, ICA Banken Varlig och ICA Banken Räntefond är specialfonder och förvaltas av Case Kapitalförvaltning AB. Informationen om fonderna baseras på uppgifter från Morningstar.