Spara till barn

Du kan spara i fonder eller på sparkonto till ditt barn. Ett regelbundet sparande kan växa stadigt och blir en bra start på vuxenlivet.

Hängade mobil med saker - Spara till barn

ISK för barn

Spara i fonder till barn på ett ISK. Smidigt fondfonsparande där du köpa och sälja fonder utan att behöva deklarera varje enskild affär.

Öppna ISK för barn

Depåkonto för barn

Spara i fonder på ett depåkonto för barn. Om du säljer en fond med vinst, behöver du betala vinstskatt på ett depåkonto.

Öppna depåkonto för barn

Sparkonto för barn

Spara på sparkonto till barn i barnets egna namn. Barnet äger formellt sparandet, men förvaltas av förmyndarna tills barnet fyller 18 år.

Öppna sparkonto för barn

ICA Bankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda behållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kr om ICA Banken skulle försättas i konkurs. Ersättning betalas ut av Riksgälden inom 7 arbetsdagar från den dag ICA Banken försatts i konkurs, eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Läs mer om insättningsgarantin.

Om att spara till barn

Ge ditt barn en bra start

Det är både omtänksamt och klokt att starta ett sparande till sitt barn. Det bästa är att starta ett automatiskt månadssparande till barnet redan vid födseln, men det är aldrig för sent att börja spara till ditt barn.

 • Ett långsiktigt sparande kan bli mycket över tid

 • Spara till barnets framtida boende, körkort eller studier

 • Välj att spara i fonder eller på sparkonto
 • Månadsbeloppet kan du ändra när som helst

Hur mycket ska jag spara till barn?

Hur mycket du ska spara till ditt barn beror först och främst på dina ekonomiska förutsättningar.

Bild på Magnus Hjelmér som är vardagsekonom på ICA BankenMagnus Hjelmér arbetar som vardagsekonom på ICA Banken och han berättar att ett genomsnittligt månadsbelopp som föräldrar i Sverige sparar till ett barn är ca 500 kr/mån.

Om du tycker det är för mycket för dig när du ska starta ett barnsparande ska du veta att det är bättre att börja med ett litet belopp, än inget alls, säger Magnus.

Så funkar ISK och depåkonto för barn

ISK för barn

Fördelen med ISK är att du inte behöver deklarera varje enskild fondaffär om du köper och säljer fonder på ett ISK för barn.

Det lönar sig att spara i fonder på ett ISK för barn, om du tror att den totala utvecklingen på fondsparandet kommer öka med mer än 3,62 % under året, eftersom ISK för barn schablonbeskattas.

Eventuella förluster vid försäljning av fonder på ett ISK för barn kan inte kvittas mot kapitalvinster i deklarationen.

Depåkonto för barn

Om man gjort en vinst vid en försäljning av fonder på ett depåkonto för barn behöver man betala en vinstskatt. Vinstskatten är 30 % och vi rapporterar in skatten till Skatteverket så att den tas med i nästkommande deklaration.

Eventuella förluster vid försäljning av fonder på ett depåkonto för barn kan kvittas mot kapitalvinster i deklarationen.

Vem kan starta ett sparande för barn?

Kan jag starta ett sparande till mitt barnbarn, syskonbarn eller fadderbarn?

ISK, depåkonto och sparkonto för barn kan bara startas av förmyndarna till barnet. De sköter också placeringarna av pengarna på kontot och eventuella uttag för barnets räkning.

När kontot väl är öppnat går det bra för dig som inte är förmyndare att göra överföringar till kontot. Tänk på att meddela förmyndarna, så att de går in och köper fonder för pengarna om det är ett fondsparande för barnet

Måste förmyndarna vara kunder på ICA Banken?

Förmyndarna behöver inte vara kunder på ICA Banken för att öppna ett ISK, depåkonto eller sparkonto för barn.

Bild på en vattenkann och krukväxter

Ska jag spara i eget namn eller barnets?

Spara i eget namn

 • Du väljer när barnet ska få tillgång till pengarna.
 • Enkelt att följa och ändra placering av pengarna.
 • Är du gift måste du skriva ett äktenskapsförord för att barnsparande i ditt namn inte ska ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa.
 • Vill du vara säker på att de sparade pengarna går till barnet om du skulle avlida, behöver du skriva ett testamente.

Hjälp med det juridiska? Vår partner Lexly kan hjälpa dig att skriva ett testamente. Läs mer under familjejuridik.

Spara i barnets namn

 • Barnet äger formellt sparandet, men förvaltas av förmyndarna till dess att barnet fyller 18 år.
 • När barnet fyller 18 år tillfaller automatiskt pengarna barnet.
 • Båda förmyndarna behöver skriva under avtalet när ett sparande öppnas.
 • Förmyndarna kommer åt sparandet var för sig.
 • Vid en separation mellan två föräldar ingår inte sparandet i bodelningen eftersom barnet äger sparandet.

Frågor och svar om fondsparande

Vad gäller vid uttag eller flytt av barnets pengar?

Det är inte tillåtet att flytta ett sparande i barnets namn till ett konto i vårdnadshavarens namn. Den summan eller de fonder som finns i barnets namn får endast flyttas till sparformer i barnets namn. Vill man till exempel flytta barnets ISK, depåkonto eller sparkonto från en bank till en annan så måste mottagarkontot i den nya banken stå i barnets namn.

Enligt lag är det båda vårdnadshavarnas ansvar att se till att barnets ekonomi och pengar inte blandas ihop med deras egen ekonomi eller någon annans.

Kan barnets andra vårdnadshavare ta ut pengar på ett barnsparande jag startat för mitt barn?

Båda vårdnadshavarna har tillgång till kontot, oavsett vem som har startat det eller satt in pengar. Vill man som vårdnadshavare ha ett separat sparande kan man öppna ett ISK, depåkonto eller sparkonto i eget namn där man sparar för barnets räkning. I det fallet är det viktigt att man skriver testamente där man förtydligar vem sparandet ska gå till.

Om det finns ett ISK, depåkonto eller sparkonto i barnets namn tillhör pengarna barnet och får inte flyttas till ett sparande i vårdnadshavarens namn

Vår samarbetspartner Lexly kan bistå med juridisk hjälp utifrån dina behov och önskemål.

Familjejuridik i samarbete med Lexly

Hur beskattas ISK för barn?

Om du sparar i fonder på ett ISK för barn betalar man en årlig schablonskatt* på sparandet. Detta innebär att du inte behöver deklarera dina fondaffärer. Om du sålt fondandelar till förlust på ett ISK för barn, kan du inte göra avdrag på skatten i deklarationen.

Det lönar sig att spara i fonder på ett ISK för barn om du tror att den totala utvecklingen på fondsparandet kommer öka med mer än 3,62 % under året. Detta eftersom att ISK för barn schablonbeskattas.

Schablonintäkt ISK för barn

Schablonintäkten är det som ligger till grund för hur mycket skatt du ska betala för ett ISK för barn. Schablonintäkten framgår av kontrolluppgiften som investeringsföretaget (din bank exempelvis) lämnar och är förifylld i din deklaration. Den skatt du ska betala är 30 % av schablonintäkten.

Så beräknas skatten på ISK för barn

Eftersom det är tillgångarna på kontot som ska beskattas räknas först det så kallade kapitalunderlaget fram. Det räknas ut genom att tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal läggs ihop med summan av alla insättningar på kontot (som insättning räknas inte överföring från annat eget ISK). Det beloppet delas sedan med fyra.

Schablonintäkten för inkomståret 2024 är 3,62 % av kapitalunderlaget. Procentsatsen räknas fram genom att man tar statslåneräntan den 30 november föregående år ökad med en (1) procentenhet. Schablonintäkten kan dock aldrig bli lägre än 1,25 % av kapitalunderlaget. Den 30 november 2023 var statslåneräntan 2,62 %. Det innebär att schablonintäkten för inkomståret 2024 är 3,62 % av kapitalunderlaget.

På schablonintäkten betalar du 30 % skatt. Det innebär att skatten blir 1,086 % av värdet på dina tillgångar (kapitalunderlaget), eftersom 30 % av 3,62 % är 1,086 %.

*Att tillgångar schablonbeskattas innebär att värdet på tillgångarna beskattas årligen, oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot. Schablonbeskattning sker genom att 30 % dras i skatt på en schablonintäkt, som beräknas på kapitalunderlaget som finns på kontot.

Hur deklarerar jag ISK för barn?

Vi skickar uppgifterna om schablonintäkt till Skatteverket. Schablonintäkten kommer förtryckt på barnets deklarationen och kommer automatiskt beskattas med 30 %. Det enda du som förmyndare behöver göra är att kontrollera deklarationen när du får den. Resten ordnar vi.

Så beräknas schablonintäkt på depåkonto för barn

Schablonintäkt för fondandelar är 0,4 procent av värdet av barnets fondandelar den 1 januari. Beskattning av schablonintäkt görs av Skatteverket med 30 procent.

Skatt vid försäljning av fonder på depåkonto för barn

Skatt vid försäljning av fonder redovisas i samband med att barnets får sin deklaration. Man betalar endast skatt på vinsten vid försäljning av fonder på ett depåkonto för barn. Skatten är 30 procent och vi rapporterar skatten till Skatteverket så att den tas med i nästkommande deklaration för barnet.

Bra att veta om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Insättningsgaranti

ICA Bankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda behållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kr om ICA Banken skulle försättas i konkurs. Ersättning betalas ut av Riksgälden inom 7 arbetsdagar från den dag ICA Banken försatts i konkurs, eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Läs mer om insättningsgarantin.

En medarbetare på kundservice - Kontakta oss så hjälper vi dig

Vi hjälper dig om du har några frågor alla vardagar 8–20 och helger 10–15.


Tips!
Nu kan du chatta med oss. Fler kontaktvägar finns på vår sida för kundservice.

Chatta med oss!