Ge ditt barn en bra start

Det är både omtänksamt och klokt att starta ett sparande till sitt barn. Det bästa är att starta ett automatiskt månadssparande till barnet redan vid födseln. Det är bättre att börja med ett litet belopp, än inget alls.

Starta ett fondsparande

Öppna sparkonto till barn
Är ni två förmyndare och vill öppna ett sparkonto för barn digitalt, behöver båda ha Mobilt BankID.

Öppna sparkonto för barn (pdf)

Sparande till barn

 • Ett långsiktigt sparande kan bli mycket över tid
 • Spara till barnets framtida boende, körkort eller studier
 • Välj att spara i ditt eller barnets namn
 • Välj att spara i fonder eller på sparkonto
 • Månadsbeloppet kan du ändra när som helst
Spara till barn

Fondsparande

+ Passar för långsiktigt sparande och det finns större chans till avkastning.

Värdet på ditt fondsparande kan både sjunka och öka beroende på börsens svängningar.

Sparkonto

+ Sparkonto är ett riskfritt sparande och passar sparande på både kort och lång sikt. Aktuell ränta på sparkontot är 2,50 %.

Beroende på ränteläge, växer pengarna generellt långsammare än på ett fondsparande.

 

Ska jag spara i eget namn eller barnets?

Spara i eget namn

 • Du väljer när barnet ska få tillgång till pengarna
 • Enkelt att följa och ändra placering av pengarna
 • Vill du vara säker på att de sparade pengarna går till barnet om du skulle avlida, behöver du skriva ett testamente där du anger att de sparade pengarna ska gå till barnet

Spara i barnets namn

 • Barnet äger formellt sparandet, men förvaltas av föräldrarna till dess att barnet fyller 18 år
 • När barnet fyller 18 år tillfaller automatiskt pengarna barnet
 • Båda föräldrarna (eller förmyndarna) behöver skriva under avtalet när ett sparande öppnas
 • Föräldrarna kommer åt sparkontot var för sig

Bra att veta om fondsparande:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Insättningsgaranti:

ICA Bankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda behållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kr om ICA Banken skulle försättas i konkurs. Ersättning betalas ut av Riksgälden inom 7 arbetsdagar från den dag ICA Banken försatts i konkurs, eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Läs mer om insättningsgarantin.

En medarbetare på kundservice - Kontakta oss så hjälper vi dig

Vi hjälper dig om du har några frågor alla vardagar 8–20 och helger 10–15.


Tips!
Nu kan du chatta med oss. Fler kontaktvägar finns på vår sida för kundservice.

Chatta med oss!