Reseförsäkring i Mastercard-kortet

I våra Mastercard-kort ingår en reseförsäkring som ICA Försäkring står bakom. Det ingår bland annat ett avbeställningsskydd när du betalar din resa med kortet.

Kort och korthållare - I vårt bankkort och kreditkort ingår en reseförsäkring

Reseförsäkring vid köp av resa ingår

När du betalar minst 75 procent av din resa med ICA Bankens bankkort, kreditkort eller Bankkort Barn och Ungdom, ingår en reseförsäkring. Försäkringen ingår också om du betalar resan direkt från det konto som är kopplat till kortet.

Betalar du resan med ICA Bankens kreditkort ingår dessutom en utökad reseförsäkring.

Skadeamälan reseförsäkring

Skadeanmälan görs hos ICA Försäkring som är försäkringsgivare för reseförsäkringen i vårt bankkort och kreditkort.

Snabbfakta

 • Avbeställningsskydd
 • Invaliditet och dödsfall genom olycksfall
 • Kompensation vid försening av allmänt färdmedel

För dig som har kreditkortet Bankkort Plus ingår även:

 • Skäliga merkostnader för missat anslutningssflyg vid försening eller inställt flyg
 • Outnyttjade kostnader vid aktivitetsresa
 • Självriskskydd för bilbärgning och assistans
 • Självrisk på hyrbil eller hyrd vespa/moped/cykel
Mobil som visar ICA Bankens app och två bankkort

Avbeställningsskydd Mastercard

Det ingår ett avbeställningsskydd på upp till 25 000 kr/person eller upp till 75 000 kr för en familj i reseförsäkringen som i vårt bankkort. I kreditkortet ingår ett avbeställningsskydd upp till 35 000 kr/person eller upp till 100 000 kr för en familj.

Försäkringsskydd på resan

I båda reseförsäkringarna ingår att du kan få ersättning för bagageförsening vid utresa. Se ersättningsreglerna nedan. I kreditkortets reseförsäkring kan du även få ersättning för bl.a. missat anslutningsflyg och skada på hyrbil, samt att det ingår ett självriskskydd vid bilbärgning.

 

Vad ingår i reseförsäkringen i våra Mastercard?

Här kan du se vilka delar som ingår i reseförsäkringen som följer med vårt bankkort och kreditkort

 

Skydd Bankkort och Bankkort Barn & Ungdom Bankkort Plus
Avbeställnings­skydd Ingår* Ingår**
Försening, allmänt färdmedel Från 500 kr, minst 4 timmar*** Schablon, minst 3 timmar
Bagageförsening på utresan utomlands*** Max 1 000 kr efter 6 timmar, plus max 2 000 kr efter 48 timmar Ersätter nödvändiga köp utan karenstid
Resestartskydd - Max 10 000 kr per kort
Missat anslutningsflyg - 10 000 kr per person, max 30 000 kr per kort
Skada på hyrbil utomlands överstigande självrisk - Motsvarar självrisken, max 10 000 kr
Självriskskydd vid bilbärgning - Max 3 000 kr

 

* Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr per person eller max 75 000 kr per familj.
** Högsta ersättningsbelopp 35 000 kr per person eller max 100 000 kr per familj.
*** Mot uppvisande av kvitto. Ersättning för bagageförsening ska först och främst sökas hos flygbolaget du flugit med.

Mer om reseförsäkring Mastercard

När gäller avbeställningsskydd för resa?

Avbeställningsskyddet gäller:

 • Om du råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall.
 • Om någon nära anhörig* råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall.
 • Om någon av dina medresenärer eller deras nära anhöriga råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall.
 • Om en person som du med resan har för avsikt att besöka råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall.
 • Om en oförutsedd och väsentlig skada inträffar på din permanenta bostad.

*Med nära anhörig menas make/maka/registrerad partner/sambo, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor- eller farföräldrar, barnbarn samt person som har vårdnad om någon inom denna personkrets.

Mer information finns längst ned på sidan i villkoren för reseförsäkringen som ingår i ICA Bankkort respektive ICA Bankkort Plus.

Hur fungerar reseförsäkring vid sjukdom under resan?

Vår reseförsäkring täcker inte de vårdkostnader eller liknande utgifter som kan komma att behövas om du blir sjuk på resan. Dessa kostnader täcks i de allra flesta fall av din hemförsäkring.

Du som har Bankkort Plus har dock ett skydd mot kostnader för förbokade aktiviteter som du inte kan utnyttja på grund av sjukdom.

Pris för reseförsäkring

ICA Bankens reseförsäkring är en del av Bankkort och Bankkort Plus. Premien ingår i månadsavgiften.

Bankkort 35 kr/mån*
Bankkort Barn och Ungdom Gratis för dig under 21 år, sedan 35 kr/mån
Kreditkort Bankkort Plus 35 kr/mån

*Gratis för dig under 21 år, samt för dig som är Stammis Student.

 

Försäkringsgivare är ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

En medarbetare på kundservice - Kontakta oss så hjälper vi dig

Vi hjälper dig om du har några frågor alla vardagar 8–20 och helger 10–15.


Tips!
Nu kan du chatta med oss. Fler kontaktvägar finns på vår sida för kundservice.

Chatta med oss!