Månadsspara till dina drömmar

Ett automatiskt månadssparande är ett sparande som faktiskt blir av. Det är ett utmärkt sätt att komma igång med ett buffertsparande eller sparandet till just din dröm. Är du kund i banken idag, starta ett månadsspar i fonder eller till ett sparkonto redan idag.

Månadsspara - ett sparande som faktiskt blir av

Månadsspara i fonder

  1. Du behöver vara bankkund för att månadsspara, det är du som har vårt bankkort

  2. Öppna ett ISK-konto eller ett depåkonto

  3. Starta ett månadssparande

  4. Välj starttid och månadsbelopp

  5. Välj fonder, se vårt utbud i fondlistan

  6. Klart!

Månadsspara på sparkonto

  1. Du behöver vara bankkund för att månadsspara, det är du som har vårt bankkort

  2. Öppna ett sparkonto

  3. Starta en stående överföring till sparkontot

  4. Klart!


Aktuell ränta på sparkontot: 2,50 %

Fondsparande månadsvis

Månadsspara i fonder eller sätta in pengar då och då?

När du månadssparar i fonder köper du andelar både när kursen är lägre och högre. Om fondens kurs går ned köper du andelar billigare, vilket betyder att du får fler andelar för samma summa. Och går fondens kurs upp kostar andelarna mer och du får mindre andelar för samma summa.

Fördelen med ett månadsspar är att det sköter sig själv. Det sprider ut möjligheten att köpa andelar när kursen är lägre och högre. Att själv försöka tajma en fonds upp och nedgångar med engångsinsättningar är svårt. Men du väljer det som känns bäst för dig.

Bra att veta om fondsparande

+ Passar för långsiktigt sparande och det finns större chans till avkastning.

Värdet på ditt fondsparande kan både sjunka och öka beroende på börsens svängningar.

Spara månadsvis på sparkonto

Sparkonto - ett tryggt sparande

Att månadsspara på ett sparkonto är ett tryggt sätt att spara. Det lämpar sig bra när man t.ex. sparar till en buffert, som man snabbt behöver kunna komma åt.

Sparande på sparkonto ger inte samma möjlighet till avkastning som fondsparande kan ge, men med sparkontot är det ingen risk att förlora pengarna.

Räntan på sparkontot är just nu: 2,50 %

Bra att veta om att spara på sparkonto

+ Sparkonto är ett riskfritt sparande och passar månadssparande på både kort och lång sikt. Du har också alltid direkt tillgång till dina pengar.

Beroende på ränteläge, växer pengarna generellt långsammare än på ett fondsparande.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

ICA Bankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda behållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kr om ICA Banken skulle försättas i konkurs. Ersättning betalas ut av Riksgälden inom 7 arbetsdagar från den dag ICA Banken försatts i konkurs, eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Läs mer den statliga insättningsgarantin

En medarbetare på kundservice - Kontakta oss så hjälper vi dig

Vi hjälper dig om du har några frågor alla vardagar 8–20 och helger 10–15.


Tips!
Nu kan du chatta med oss. Fler kontaktvägar finns på vår sida för kundservice.

Chatta med oss!