Fondtips

Om du är intresserad av att börja fondspara, hittar du här lite tips om fonder som kan vara bra att känna till innan du startar ett fondsparande.

Fondtips - Ägg i samma korg

Om fond­sparande

Spara i fonder är något som kan vara ett bra alternativ när du vill spara till något på längre sikt. Fördelen med att spara i bra fonder är att det är en enkel sparform för dig som kund. Det lite knepigare jobbet överlåts till fondförvaltaren.

Om du funderar på ett alternativ till att spara på konto, så är fondsparande något som många väljer att titta närmare på. Och det finns ett stort utbud av fonder att välja på hos ICA Banken, närmare bestämt 59 olika fonder.

Snabbguide om indexfonder och andra fondtyper.

Populäraste fonderna

Fonder som fått flest registrerade köporder via ICA Banken under 2022:

1. ICA Banken Modig
2. Spiltan Aktiefond Invest
3. ICA Banken Måttlig
4. ICA Banken Varlig
5. SHB Latinamerika Impact Tema

Se även vår topplista med mest köpta fonder hos oss den senaste månaden. Hela fondutbudet finns i vår fondlista.

Vad är en fond?

En fond är en samling värdepapper som består av exempelvis aktier, räntebärande värdepapper eller en kombination av dessa. Fonden ägs av dem som sparar i fonden men det är fondförvaltaren som sköter förvaltningen av fonden.

Enkelt förklarat så kan man se fonden som en kundvagn och varorna i kundvagnen är aktier eller räntepapper, och där fondförvaltaren bestämmer vilka varor som ska finnas med i kundvagnen.

Man som sitter framför en dator och funderar på vad är fond?

Vanliga fondtyper

Aktiefond placerar i aktier och du kan välja att investera i länder, regioner eller specifika branscher.

Räntefond investerar i räntebärande värdepapper som till exempel obligationer och stadsskuldväxlar.

Blandfond placerar i både i aktier och räntebärande värdepapper. Hur stor andel som placeras i vad skiljer sig mellan blandfonderna.

Fond-i-fond placerar i andra fonder istället för specifika värdepapper. Exempel på fond-i-fonder är våra fonder Modig, Måttlig och Varlig.

Indexfond är en typ aktiefond som följer ett visst index i sina placeringar och vilket index den följer framgår av fondens faktablad.

Bra att veta

Vad som anges på denna sida ska inte anses som fondrådgivning, utan som fondtips om vad som är bra att tänka på.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Digital kvinna - Fonder

Spartid, avgifter och riskklasser

Ett kortsiktigt sparande på ett par år i fonder bör innehålla en större andel räntefonder än aktiefonder. Ett långsiktigt sparande, som till pensionen till exempel kan innehålla mer aktiefonder.

Läs om olika sparformer för sparande på kort och lång sikt

Jämför avgifterna mellan fonderna, då dessa varierar en hel del.

Kontrollera fondens riskklass. Fonderna delas in i riskklasserna 1-7, där 1 är lägsta och 7 är högst risk. Ju högre riskklass, desto större svängningar kan det bli upp och ned av värdet på dina fondandelar.

Läs mer om hur ditt sparande påverkas av risk och risknivå