Spara smart med olika sparformer

Vad sparar du till och hur lång tid har du på dig? Det avgör vilken sparform du ska välja. Läs om vilka olika sparformer vi erbjuder och hur du kan lägga upp ditt sparande hos oss.

Rakter - Börja spara

Sparkonto

Ränta: 2,70 % på hela beloppet.

Kostnad: 0 kr

Passar bäst för: Buffertsparande och kortare målsparande

Ett buffertsparande är bra för oförutsedda utgifter som exempelvis bilreparation, oväntad tandläkarräkning eller kortare sjukskrivning. På sparkontot har du alltid pengarna tillgängliga när du behöver dem. Läs mer om att buffertspara.

Ett kortare målsparande är för alla typer av små och större mål på upp till 3 års sikt, exempelvis sparande till resa, körkort, bostadsinsats eller renovering.

Läs mer och öppna sparkonto

Tips! Ändra namnet på kontot till ditt sparmål. Det är ett enkelt sätt att öka motivationen.

Lönekonto

Ränta: 2,25 % upp till 25 000 kr

Kostnad: Ingår i Enkla paketet

Passar bäst för: Löpande utgifter

Lönekontot passar för alla löpande utgifter. När du sätter in lönen på ett bankkonto hos oss blir det automatiskt ett lönekonto och ränta. Du väljer själv om du vill ha lönekontot kopplat till bankkortet eller inte.

Sätt in lönen

Tips! Sätt upp stående överföringar från lönekontot, så att pengarna dras automatiskt till dina olika sparanden i samband med lön.

Fråga till Vardagsekonomen:

Ska jag välja ISK eller depåkonto till mitt långsiktiga sparande?

"Generellt brukar man rekommendera ISK till fondsparande, framför allt för att det är enklare. Den som har depåkonto måste lista försäljningar av fonder och aktier, med vinster och förluster, på en särskild blankett i deklarationen. Det slipper du med ISK.

Möjligen kan depåkonto kan vara ett bättre val när börsen går dåligt, eller om du sparar många år i fonder som ger liten vinst, till exempel räntefonder. Det beror på att du skattar varje år på ditt sparande på ISK, oavsett om värdet har gått upp eller ner. På depåkonto betalar du däremot en skatt först när du säljer fonderna eller aktierna, men så länge du fortsätter spara i samma fonder betalar du ingen skatt alls. Om du har depåkonto och säljer fonder med förlust kan du dessutom kvitta förlusten med kapitalvinster i deklarationen."

Magnus Hjelmér, vardagsekonom

Investeringssparkonto (ISK)

Ränta: Beror helt på hur fonderna som du sparar i utvecklas.

Kostnad: 0 kr i kontoavgift. En skatt på 0,88 % dras varje år, oavsett om värdet på ditt sparande går upp eller ner. Du behöver inte deklarera för sålda fonder.

Passar bäst för: Långsiktigt sparande

Ett långsiktigt sparande är på minst 5-7 års sikt om du sparar i fonder med medelhög eller hög risk, eller minst 3 år om du sparar i fonder med låg risk.

  • Barnsparande
  • Pensionssparande
  • Bosparande

Kom igång med ISK

Depåkonto

Ränta: Beror helt på hur fonderna som du sparar i utvecklas.

Kostnad: 0 kr i kontoavgift. När du säljer fonder med vinst dras vinstskatt på 30 %. Så länge du inte säljer betalar du ingen skatt. Du behöver själv deklarera för sålda fonder.

Passar bäst för: Långsiktigt sparande

Ett långsiktigt sparande är ett sparande på minst 5-7 års sikt om du sparar i fonder med medelhög eller hög risk, eller minst 3 år om du sparar i fonder med låg risk.

  • Barnsparande
  • Pensionssparande
  • Bosparande

Kom igång med depåkonto

Bra att veta

Vad som anges på denna sida ska inte anses som fondrådgivning, utan som tips om vad som är bra att tänka på.

ICA Bankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda behållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kr om ICA Banken skulle försättas i konkurs. Ersättning betalas ut av Riksgälden inom 7 arbetsdagar från den dag ICA Banken försatts i konkurs, eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

1) Du som har din lön, CSN eller pension in på kontot får just nu 2,25 % i ränta på belopp upp till 25 000 kr. På belopp på kontot som överstiger 25 000 kr är det 0 % i ränta. Har du inte lön, CSN eller pension in på kontot är det 0 % i ränta oavsett belopp. På kreditkortets fakturakonto utgår ingen ränta vid ett eventuellt plussaldo.