Amortering och amorteringskrav

Avbetalningen på ditt bolån kallas för amortering och idag finns ett amorteringskrav för nya bolån. Här får du veta mer om hur amorteringsreglerna fungerar.

Hus med nycklar

Vad är amortering?

Amortering kallas det när du betalar av på ditt bolån och den görs med en så kallad rak amortering, vilket betyder att du amorterar ett lika stort belopp varje gång.

Utöver amorteringen betalar du även ränta på bolånet. Varje gång du amorterar minskar din skuld, vilket sänker räntekostnaden för ditt bolån så länge inte bolåneräntan höjs.

Amorteringskrav

Amorteringskrav gäller för nya bolån som är tagna efter den 1 juni 2016. Amorteringsreglerna skärptes 1 mars 2018 för den som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst.

Har du ett bolån som är upptaget före den 1 juni 2016 omfattas du inte av amorteringskravet.

Hur mycket måste man amortera enligt amorteringskravet?

Är ni två som lånar till en bostad, så är det er sammanlagda inkomst före skatt som räknas.

Amorteringskrav när du lånar mindre än 4,5 gånger årsinkomsten före skatt

  • Inget krav på amortering om du lånar mindre än 50 procent av bostadens värde.
  • 1 procent amortering om du lånar 50 till 70 procent av bostadens värde.
  • 2 procent amortering om du lånar över 70 procent och upp till 85 procent av bostadens värde.

Amorteringskrav när du lånar mer än 4,5 gånger årsinkomsten före skatt

  • 1 procent om du lånar mindre än 50 procent av bostadens värde.
  • 2 procent om du lånar 50 till 70 procent av bostadens värde.
  • 3 procent om du lånar över 70 procent och upp till 85 procent av bostadens värde.

Frågor och svar om amortering

Hur betalar jag ränta och amortering?

Månadskostnaden för ditt bolån betalas via autogiro. Pengar för ränta och amortering dras alltså automatiskt varje månad.

Vi tar inte ut någon aviavgift.

Kan jag amortera extra när jag vill?

Om du har ett bolån med 3-månaders rörlig ränta går det bra att betala in extra (amortera) utan kostnad.

Har du bolån med bunden ränta bör du extraamortera på villkorsändringsdagen för att slippa betala eventuell räntekompensation för det inbetalda beloppet.

Kan jag få amorteringsfritt på mitt bolån?

Om du inte omfattas av de amorteringskrav som finns, är det valfritt för dig att amortera på ditt bolån.

Amorteringsunderlag vid flytt av bolån

Om du vill flytta bolån från en annan bank till oss på ICA Banken så tar vi hand om det mesta gällande överflyttningen. Du behöver dock själv begära ut ett amorteringsunderlag från din nuvarande bank.

Amorteringsunderlaget behövs för att vi ska veta om du behöver amortera på ditt bolån efter flytten till oss och med hur mycket.

Amorteringsvillkor vid flytt av bolån

Du som har amorteringskrav på ditt bolån idag behåller som regel dina lånevillkor när du flyttar bolånet.

Har du ett äldre, amorteringsfritt bolån?

Innan amorteringskravet infördes var det valfritt att amortera. Tog du ditt bolån före juni 2016 gäller samma regler fortfarande och du behåller dina nuvarande amorteringsvillkor även när du väljer att flytta ditt bolån till en ny bank.

När kan amorteringsvillkoren ändras?

  • Om du passar på att höja bolån vid bankbyte får hela det sammanlagda lånet nya amorteringsvillkor med dagens amorteringskrav.
  • Om du vill ändra låntagare vid flytt av bolånet, till exempel vid separation eller skilsmässa, kan amorteringsvillkoren förändras.
  • Om du köper ny bostad kan du få andra amorteringsregler jämfört med tidigare bolån.

Amortering vid höjning av bolån

Om du höjer ditt bolån kan det innebära att du kan behöva börja amortera på ditt bolån eller amortera mer enligt gällande amorteringskrav.

Vad som händer med amorteringen om du utökar ditt bolån beror på hur stort bolån du får i relation till bostadens värde.

Lånar du 50 - 70 % av bostadens värde, behöver du amortera 1 % av det totala lånebeloppet om året.
Lånar du 70 - 85 % av bostadens värde behöver du amortera 2 % av det totala lånebeloppet om året.

Bra att veta - Om du lånar mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst, behöver du amortera ytterligare 1 % av det totala lånebeloppet per år.

 

Kan jag värdera om min bostad och sänka min amortering?

Du får värdera om bostaden när som helst, men det är inte tillåtet att ändra det amorteringsgrundande värdet mer än vart femte år.

Det finns undantag från femårsregeln om det inträffat en avsevärd värdeförändring av bostaden, som beror på något annat än den generella prisutvecklingen på bostäder. Med det menas att man ska ha gjort en omfattande om- eller tillbyggnad av bostaden. En renovering av t.ex. kök eller badrum är inte något som anses ge en avsevärd värdeförändring.

Bra att veta - Hos ICA Banken går det bra att omvärdera bostaden när som helst, om syftet är att påverka den rabatt på räntan vi ger utifrån din belåningsgrad på bolån.


Räkna på bolån

Skaffa ett lånelöfte om du går på visningar eller ansök om bolån direkt om du har ett objekt klart. Du kan även flytta bolån från en annan bank till oss. Har du bolån hos oss idag och vill höja det, kan du ansöka om att utöka bolån.

En medarbetare på Kundservice - Kontakta oss så hjälper vi dig

Vi hjälper dig med frågor om bolån vardagar 8–18.


Tips för dig som är kund!
Logga in och skicka ett meddelande till kundservice.

Chatta med oss!