Så gör ICA Banken för att ta ansvar

Vår verksamhet ska alltid ha dig som kund och långsiktig hållbarhet i fokus

Hållbarhet

Hållbarhet och samhällsengagemang

För ICA Banken går långsiktig lönsamhet hand i hand med ett medvetet hållbarhetsarbete och samhällsengagemang. Därför är det en självklarhet för oss att följa FN:s företagsinitiativ Global Compacts tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och bekämpning av korruption. De, tillsammans med FN:s globala mål för hållbar utveckling och ICA Gruppens hållbarhetspolicy, utgör ramverket för vårt hållbarhetsarbete.

Ett exempel på ICA Bankens hållbarhetsarbete är att våra fonder följer högt ställda hållbarhetsmål. Våra kunder kan också välja andra fonder som följer FN-initiativet PRI – principer för ansvarsfulla investeringar.

Hållbarhetsarbetet inom ICA Gruppen

ICAs egen verksamhet blev klimatneutral 2020. De klimatutsläpp som kvarstår klimatkompenseras. Till 2030 ska ICA Gruppen ha netto noll klimatutsläpp i den egna verksamheten.

Läs mer om ICA Gruppens hållbarhetsarbete.


Arbete mot penningtvätt

En viktig del i vår verksamhet är att förhindra bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om penningtvätt och andra brott

Händer tillsammans

Vi samarbetar för en hållbar finansbransch

För oss på ICA Banken är det en självklarhet att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Som en del av ICA följer vi gemensamma hållbarhetsmål utifrån FN:s klimatmål och Parisavtalet. Vi har även undertecknat FN:s principer för ansvarfull bankverksamhet, vilket bland annat innebär att vi löpande mäter vår sociala och miljömässiga påverkan och sätter upp tydliga hållbarhetsmål. Här hittar du vår rapport för 2023

Samarbete för en hållbar finansbransch

Vårt samarbete med ECPAT

Tillsammans med vår samarbetspartner ECPAT arbetar vi för att uppmärksamma och stoppa barnsexhandel på nätet.

Vi hjälper även ECPAT att sprida kunskap hur föräldrar och barn kan få stöd och hjälp om man är på väg eller är drabbad av sexuella övergrepp eller kränkningar. 

Ecpat - så samarbetar vi


Sustainable Brand

ICA Banken har flera gånger sedan starten 2011 utnämnts till den svenska bank som tar bäst miljö- och socialt ansvar.

Mer om Sustainable Brand Index

Klara Vardagen

Inom vårt initiativ Klara Vardagen har vi samlat fyra livssituationer där vi hoppas kunna förenkla för dig som kund.

Klara Vardagen


Appen Varannan Vecka

Detta är appen som hjälper er som separerat så att barnen mår så bra som möjligt efter en separation.

Varannan vecka

Hållbarhet - Unga människor tittar mot framtiden

Fondsparande för en bättre framtid

Alla fonderna i vår fondlista är ljusgröna (artikel 8) eller mörkgröna (artikel 9). I vår fondlista kan du se CO2-risk och hållbarhetsindikator för respektve fond. ICA Bankens egna fonder är ett bra alternativ för dig som vill ha färdiga paket märkta efter risknivå. 

Hållbart sparande och våra egna fonder

Jourhavande kompis och Läxhjälp online

Delar av Röda Korsets Ungdomsförbund

Chatt med Jourhavande kompis

Röda Korset Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en anonym chattjour för dig upp till 25 år som vill prata med en jämnårig. Du som chattar kan prata om vad du vill – kärlek, mobbning, familjeproblem, våld eller ensamhet. Jourhavande kompis drivs av Röda Korsets Ungdomsförbund. 

Mer om Jourhavande Kompis

Bli en jourhavande kompis

Behovet av samtalsstöd för unga har aldrig varit så stort som nu. Som frivillig i jouren finns du där för att lyssna. Det är mer värdefullt än du tror.

Bli jourhavande kompis

BlueCall - samtalsstöd

Vi vet att stress och oro kan leda till psykisk ohälsa och även sjukskrivning. Genom att få coachning och stöd i tid kan man få hjälp att hitta nya vägar framåt.

I vårt låneskydd hos oss på ICA Banken, samt i alla andra försäkringar hos ICA Försäkring ingår det tre samtalstillfällen med en terapeut per år, via appen BlueCall. Du är alltid anonym och väljer själv om du vill ringa eller chatta.

Mer info om BlueCall-tjänsten

Bluecall-utan-logga-1188x630.png
Kylskåp i en ICA-butik är en av sakerna som ICA-handlare kan leasa.

Omställningslån till ICA-handlarna

För att fortsätta arbetet och minska ICAs klimatpåverkan, kan våra ICA-handlare behöva göra investeringar i sin butik. Det kan handla om att uppdatera kyl- och fryssystem eller belysning. För att stödja handlarna erbjuder ICA Banken både lån och leasing med extra bra villkor.

ICAs arbete för en minskad klimatpåverkan

En medarbetare på kundservice - Kontakta oss så hjälper vi dig

Vi hjälper dig om du har några frågor alla vardagar 8–18 och lördagar 10–15.


Tips!
Nu kan du chatta med oss. Fler kontaktvägar finns på vår sida för kundservice.

Chatta med oss!