Särkullbarn

Särkullbarn är barn som en person har från ett tidigare förhållande, än den nuvarande partnern

Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott direkt om föräldern gått bort. Detta skiljer sig från de eventuella  gemensamma barn som den avlidne har med sin nuvarande partner. De gemensamma barnen måste vänta tills båda föräldrarna gått bort.

Ett särkullbarn kan avstå från laglotten till förmån för den efterlevande partnern, men har sedan rätt att få ut sitt arv efter att den efterlevande partnern gått bort.

Tips! Vi erbjuder juridiska rådgivning i samarbete med Lexly. Läs mer på vår sida om familjejuridik.