Betalarnummer

Ett betalarnummer är något som har med autogiro att göra och kan vara: personnummer, kundnummer eller annan typ av information som mottagaren vill att du ska ange. Vid frågor om betalarnumret kontakta betalningsmottagaren.