Bild på ett nyinflyttat ungt par

Lån med medsökande, vad innebär det?

När två personer ansöker om ett lån tillsammans, då står en som huvudsökande och den andra som medsökande. Här tittar vi på vad det innebär att vara medlåntagare samt vilka möjligheter och risker det innebär.

Vad är en medlåntagare?

En medlåntagare är en person som jämte huvudlåntagaren står som lånande part i ett låneavtal. Det är ofta en sambo, maka/make, eller förälder – men det kan även vara en vän eller ett syskon.

Vilken skillnad gör en medsökande?

När ni ansöker om ett lån tillsammans räknar banken in era samlade inkomster och ekonomiska förutsättningar för att avgöra om lånet ska beviljas och under vilka villkor. Chansen att ett lån beviljas ökar därför i regel om det finns en medsökande – förutsatt att denna har en ordnad ekonomi. Det kan också bidra till att räntan för lånet blir lägre.

När är det vanligt med medsökande på bolån?

Sambor eller äkta makar ansöker ofta om bolån tillsammans för att kunna låna en större summa. Det är också vanligt att en eller två föräldrar står som medsökande när en yngre person ansöker om lån för sin första bostad. När en pensionär ansöker är det inte ovanligt att ett vuxet barn står som medsökande, eftersom enbart pension är en förhållandevis låg inkomst. Som pensionär är barn som medlåntagare vanligtvis ett bättre alternativ än ett så kallat seniorlån som ofta är ofördelaktigt och dyrt.

Hur går ansökan till?

Många banker erbjuder lånekalkyler där ni snabbt kan se om er sammanlagda inkomst räcker till det tänkta lånet. I en låneansökan ska sedan huvudsökande och medsökande stå som lånande part. På samma sätt ska båda underteckna låneavtalet om lånet beviljas.

Vilket ansvar har en medlåntagare?

Det är viktigt att förstå att en medlåntagare har samma ansvar för betalning av ränta och amortering som huvudlåntagaren. Detta kallas solidariskt betalansvar och innebär att såväl huvudlåntagare som medlåntagare kan åläggas hela betalansvaret om den andra inte kan eller vill betala.

Den som krävts på hela betalningen kan i efterhand kräva sin motpart på den del som hen skulle ha betalat, i form av en skuld. Detta kallas regressrätt. Skulden kan drivas in av Kronofogdemyndigheten genom ett betalningsföreläggande. Om motparten bestrider skulden kan den tas upp och behandlas av tingsrätten.

Som medlåntagare bör man också tänka på att ens kreditvärdighet påverkas, vilket kan minska möjligheten att ta egna lån i framtiden.

Kan medlåntagaren avsäga sig ansvaret?

Om en medlåntagare vill avbryta sitt ansvar för ett lån måste någon annan ta över ansvaret. Det innebär att huvudlåntagaren måste hitta en annan medlåntagare, eller ta på sig hela ansvaret själv. I båda fallen måste banken godkänna förändringarna. Det går alltså inte att ensidigt avsäga sig betalansvaret som medlåntagare.

Bild på en kvinna som packar en flyttlåda

Vad händer vid separation?

Det solidariska betalansvaret upphör inte vid separation eller skilsmässa. Om ni har ett gemensamt bolån kan detta lösas, helt eller delvis, genom försäljning. Om en av er bor kvar kan denne ta över hela betalansvaret som en del av bodelningen, om banken godkänner det.

För att undvika konflikt är det klokt att som gifta eller sambor skriva ett samboavtal eller bodelningsavtal, där ni kommer överens om vad som händer med gemensamma lån vid separation.

Vad händer om en låntagare avlider?

Även vid dödsfall kvarstår det solidariska betalansvaret. Det innebär att banken kan kräva antingen dödsboet eller den överlevande låntagaren på hela skulden. Det vanligaste är dock att skulden ska betalas med de tillgångar som finns i dödsboet. Om dessa tillgångar inte räcker till kan banken vända sig till den överlevande låntagaren för betalning.

Om dödsboet betalar tillbaka hela skulden, kan dödsboet genom regressrätten kräva den överlevande låntagaren på halva betalningen. Det omvända gäller om banken kräver den överlevande låntagaren på hela skulden: denna kan kräva dödsboet på halva betalningen. Detta kan resultera i att dödsboet försätts i konkurs. Däremot kan ingen ärva en skuld för ett lån som de inte själva har tagit.

Ränteavdrag

Ränteavdraget för ett bolån fördelas automatiskt lika mellan låntagare och medlåntagare. När ni sedan ska deklarera kan ni välja att fördela ränteavdraget på annat sätt.

Läs mer om boendeekonomi

 

 

Dela