Två kvinnor håller varandra i handen

Därför ska ni skriva samboavtal

Genom att skriva ett samboavtal ser ni till ni att er gemensamma egendom delas på ett rättvist sätt om ni skulle separera i framtiden. Utan samboavtal träder sambolagen in. Då delas all samboegendom, eller dess värde, lika mellan er i en bodelning.

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är ett juridiskt bindande dokument som ni skriver tillsammans och som båda skriver under. I avtalet anger ni vilken av er samboegendom som ska undantas sambolagens bestämmelse om likadelning, samt hur egendomen ska fördelas istället.

Vad räknas som samboegendom?

Sambolagen säger att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 §). Flera saker som ni kan ha skaffat tillsammans utgör alltså inte samboegendom, till exempel en gemensam bil.

Detta är samboegendom

Följande saker utgör samboegendom och ska ingå i en bodelning, oavsett vem som står som ägare eller har betalat för dem:

  • En bostad som köpts eller hyrs för att ni ska bo där tillsammans.
  • Möbler och inredning som köpts till er gemensamma bostad.
  • Hushållsmaskiner, köksredskap och porslin som köpts till er gemensamma bostad.

Detta är inte samboegendom 

Enligt sambolagen är följande saker inte samboegendom. De ingår därför inte i en bodelning:

  • Bostad som en av er ägt eller hyrt sedan tidigare.
  • Bil, båt och andra fordon.
  • Kläder, armbandsur och andra personliga attiraljer.
  • Saker som ni ägde innan ni flyttade ihop.
  • Saker som någon av er ärvt genom testamente.

För bil, fritidshus och annat som ni köpt tillsammans kan ni skriva ett separat samäganderättsavtal som reglerar ägandet och vad som ska hända vid separation.

Vilken skillnad gör samboavtalet?

Genom samboavtalet gör ni vissa delar av samboegendomen till enskild egendom som inte ska ingå i en bodelning. En lyxig espressomaskin som en av er köpt till den gemensamma bostaden kan alltså undantas bodelning i samboavtalet. Om ni har köpt bostad med olika kontantinsats ska detta tas upp i avtalet, med ett skuldebrev som tillägg, för att ni ska få olika rätt till bostadens värde. Om en av er har köpt in sig i den andres bostad ska detta också anges i samboavtalet.

Vanliga missuppfattningar om samboskap

Det finns vanliga missuppfattningar och missförstånd om samboskap och gemensam egendom. Här reder vi ut några av dem.

”Vid separation får jag behålla den del av bostaden som jag själv köpt" 

Vid en separation ska värdet av bostaden och allt bohag som köpts för gemensamt bruk delas lika mellan parterna, med avdrag för lån, oavsett vem som betalat för vad. Vill ni fördela ägandet på ett annat sätt behöver ni ett samboavtal och i många fall ett skuldebrev.

"Sambor ärver varandra" 

Sambor ärver inte automatiskt varandra. Enligt lag ärver först den avlidnes barn, sedan föräldrar eller syskon. Om din sambo går bort kan alltså du och dina svärföräldrar plötsligt stå som ägare till bostaden. Har ni gemensamma barn är det barnen som ärver. Barn under 18 år kan inte välja att avvakta med att få ut sitt arv. Den efterlevande föräldern kan därför tvingas sälja bostaden för att lösa ut barnets arv.

"Samboavtal fungerar som testamente" 

Ett samboavtal reglerar inte vad som händer om en av er dör. För detta behöver ni skriva testamente.

"Man kan testamentera om ’orubbat bo’ för att skydda sin efterlevande partner" 

Endast äkta makar utan särkullsbarn – alltså barn från tidigare relationer – kan sitta i ”orubbat bo,” utan risk att helt eller delvis mista bostaden när partnern går bort. Makar med särkullsbarn har inte samma möjlighet. Detsamma gäller sambor, även om barnen är gemensamma.

Ett testamente kan uttrycka en önskan att barnen väntar med att kräva sitt arv tills den andra partnern går bort. Det är dock upp till barnen att respektera denna önskan. Ni kan även testamentera om nyttjanderätt för den efterlevande partnern. Denna har då rätt att bo kvar och förvalta bostaden under en fastställd tid, medan barnen genom arv blir ägare eller delägare i bostaden.

Skriv samboavtal av omtanke om varandra

Att separera kan vara påfrestande och kostsamt för båda parter. Ett samboavtal ger trygghet och skyddar er mot överraskningar och ekonomiska kallduschar om ni går skilda vägar. Som kund hos ICA Banken kan ni få juridisk rådgivning och hjälp att skriva avtal till rabatterade priser genom vår samarbetspartner Lexly.

Så skriver ni samboavtal 

Ett giltigt samboavtal ska vara skriftligt samt daterat och signerat av båda parter. Avtalet behöver inte registreras hos en myndighet eller bevittnas av utomstående, men det kan vara klokt att signeringen bevittnas som en extra säkerhet om en konflikt uppstår.

Samboavtalet ska ange vilka delar av er samboegendom som undantas bodelning och vem som ska tilldelas vilken del av egendomen vid separation. Om ni senare vill göra ändringar i samboavtalet måste båda vara överens och skriva under förändringarna.

Läs mer om boendeekonomi och separation

Dela