Två sambor som ska separera - bodelning sambo

Bodelning mellan sambo

När man är sambo och ska separera, styrs bodelningen av sambolagen. Sambolagen går att avtala bort med ett samboavtal och här berättar vi lite övergripande hur en bodelning går till mellan sambor vid en separation.

Vad är en bodelning?

När två sambor vill separera är det inte lika hårda regler som vid skilsmässa och bodelning. En bodelning görs för att dela upp den gemensamma egendom ni köpt för gemensamt bruk under ert samboförhållande.

Man behöver inte göra en bodelning, men vill man göra det har man rätt att kräva det inom 1 år från det att förhållandet upplöstes. Om man gör en bodelning omfattas man av sambolagen.

Sambolagen vid bodelning

Grunden i sambolagen är att all samboegendom som införskaffats för gemensam användning ska delas lika mellan parterna. Det som ni köpt innan ni blev sambor ingår inte i en bodelning. Om den ena partnern köper och betalar för en större andel av den gemensamma samboegendomen, kan man avtala bort sambolagen med ett samboavtal som är ett skriftligt avtal signerat av båda parter.

Samboavtal - vad kan man fördela om?

I ett samboavtal kan man fördela om en bostad som köpts för att bo tillsammans i och ägodelar till hemmet som är avsedda för gemensamt bruk.

Tips! - Om du vill ha hjälp att skriva ett samboavtal kan vår samarbetspartner Lexly hjälpa till, läs mer om detta på vår sida om familjejuridik.

Samboavtal - vad kan man inte fördela om?

Ni kan inte i ett samboavtal fördela bil, pengar på banken eller annan egendom som inte är kopplat till hemmet. Ni kan inte heller fördela en bostad i ett samboavtal som någon av er köpt innan ni blev sambor. Det går inte heller att fördela personlig egendom som t.ex. kläder och mobiltelefon, samt saker som den ena sambon fått genom arv eller gåva.

Vad gäller vid bodelning av bostaden?

Bodelning mellan sambor - hyresrätt

Om en hyresrätt införskaffats för att båda samborna ska bo där, utgör hyresrätten samboegendom och ska fördelas genom bodelning om inget samboavtal skrivits som säger annat. Enligt sambolagen ska den sambo som har bäst behov av hyresrätten få den. Det är flera faktorer som spelar in vid detta beslut. Om t.ex. bara en av er har egna hemmavarande barn eller fått ensam vårdnad om barn, kan detta beaktas som att denne har bäst behov till bostaden. Kontakta alltid hyresvärden vid en bodelning om ni ska göra er av med hyresrätten eller om den ska överlåtas till någon av er som ska bo kvar i den.

Bodelning mellan sambor - bostadsrätt

För bostadsrätt gäller samma som för hyresrätt vid bodelning mellan sambo och inget samboavtal finns. Om den införskaffats för att bo i gemensamt ska den ingå som en samboegendom oavsett hur mycket ni var och en betalat för den. Om någon av er ägde bostadsrätten innan ni blev sambo, ingår den inte i samboegendomen.

Bodelning mellan sambor – hus

Här gäller samma regler som för bostadsrätt.

Bodelning mellan sambor vid dödsfall

Det finns inget krav på att bodelning måste göras vid dödsfall om man är sambor. Den kvarvarande sambon kan dock begära det och då gäller samma regler som vid separation. Om inte sambolagen avtalats bort och det inte finns något testamente, får den kvarvarande sambon hälften av det som har köpts in för gemensamt bruk efter att skulder har räknats av.

Hur går en bodelning till mellan sambor

Det beror på om ni skrivit ett samboavtal eller inte. Annars görs bodelningen enligt sambolagen. Om ni är osäkra på hur det ska gå till, anlita en familjejurist som ser till att allt går rätt till och som också kan hjälpa till med ett bodelningsavtal mellan er.

Dela