Bild på en skåpbil med öppna dörrar och massor av flyttlådor

Så deklarerar du bostadsförsäljning

Har du sålt din bostad? I följande års deklaration ska du redovisa försäljningen och betala skatt för eventuell vinst. Innan du skattar kan du göra kostnadsavdrag. Här går vi igenom grunderna för hur du deklarerar en bostadsförsäljning och tipsar om hjälp längs vägen.

Så mycket skatt ska du betala

Skatten som du betalar för den eventuella vinsten från en bostadsförsäljning kallas kapitalvinstskatt, ibland reavinstskatt. Vid försäljning av privatbostad ligger kapitalvinstskatten på 22 %. För att veta om och hur mycket du ska betala i skatt, måste du först räkna ut hur stor vinst eller förlust du har gjort.

Börja med försäljningspriset. Dra sedan av inköpspriset, alltså den summa du betalade för bostaden, samt inköpskostnader som lagfart, pantbrev och överlåtelseavgift. Du kan därefter dra av ytterligare kostnader som uppstått innan och under försäljningen av bostaden.

Avdrag vid bostadsförsäljning

Här följer några exempel på kostnader som kan dras av, helt eller delvis, innan du beräknar eventuell kapitalvinstskatt. Vilka avdrag du kan göra beror bland annat på om du sålt en bostadsrätt eller ett småhus. Som med alla avdrag behöver du redovisa kvitton eller andra underlag för utgifterna så glöm inte att spara dessa. Hos Skatteverket kan du läsa mer och få hjälp att beräkna avdrag och slutlig skatt.

  • Utgifter för grundförbättringar. Om du har byggt om, byggt ut eller byggt till bostaden räknas det som grundförbättring och du kan dra av hela kostnaden. Införskaffad utrustning som inte funnits tidigare räknas också som grundförbättring. Hos Skatteverket kan du läsa mer om grundförbättringar.
  • Utgifter för reparation och underhåll. Hit räknas kostnader för renovering, reparation och underhåll som du gjort under försäljningsåret och de fem föregående åren, och som förbättrat bostadens skick. För dessa kan du dra av en del av kostnaden. Hos Skatteverket kan du läsa mer om reparationer och underhåll.
  • Kapitaltillskott som upptagits av bostadsrättsförening för amorteringar eller byggnation.
  • Andel av inre reparationsfond. Beräkna hur din bostadsrätts andel i föreningens fond har förändrats sedan ditt köp. Om den har ökat kan du dra av denna summa från vinsten.
  • Försäljningsutgifter, det vill säga utgifter som är direkt relaterade till försäljningen av bostaden. Hit räknas sådant som mäklararvoden, besiktning, värdering, styling och fotografering – men inte städning, inköp av möbler och annat som kan ses som vanliga boendekostnader.

Bild på en mäklare som visar en planlösning för ett par

Bostadsförsäljning med förlust

Om försäljningen i slutändan gått minus har du gjort en kapitalförlust. Du ska då inte betala in någon skatt. I deklarationen kan du i stället göra förlustavdrag och dra av 50 % av förlusten mot andra kapitalvinster som du skattar för, såsom vinst från aktieförsäljning. Förlusten ger också en skattereduktion på 30 % av det avdragsgilla beloppet för de första 100 000 och 21 % avdrag för belopp över 100 000. Denna reduktion dras från summan av din inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift.

Räkneexempel:
Om du gjort en förlust på 100 000 kronor kan du dra av upp till 50 000 från skatt på kapitalvinst. Av detta får du 15 000 i skattereduktion (30 % av 50 000).

Dags att deklarera

Året efter bostadsförsäljningen ska du alltså deklarera försäljningen av din bostad och eventuell vinstskatt ska betalas in. Försäljning av bostadsrätt deklareras på blankett K6. Har du sålt ett småhus, ägarlägenhet eller tomt är det blankett K5 som gäller.

I vissa fall kan du begära uppskov på skatten för hela eller delar av vinsten från din bostadsförsäljning. Du ansöker om uppskovet i din deklaration. Skatteverket har mer information och hjälp för dig som vill ansöka om bostadsuppskov.

Läs mer om boendeekonomi

Dela