Dags att deklarera – bra att tänka på

Dags att deklarera

Här ger vi dig viktiga datum och lite andra tips inför årets deklaration. För privatpersoner är sista dag att deklarera den 2 maj 2024. Får du tillbaka på skatten, finns som vanligt möjlighet att få pengarna redan i början på april.

Bra att veta om årets inkomstdeklaration

  • 4 – 8 mars skickas deklarationen till dig som har en digital brevlåda.
  • 15 mars – 15 april skickas pappersdeklararationen med post till dig som saknar en digital brevlåda.
  • 19 mars öppnas möjligheten att deklarera digitalt.
  • 3 april är dagen att hålla koll på om du vill ha dina skattepengar i april. Du som deklarerar digitalt senast den 3 april och inte gör några ändringar, samt har ett konto anmält hos Skatteverket får dina skattepengar utbetalda 9 – 12 april.
  • 2 maj är sista dag att deklarera. Om du får tillbaka på skatten och har ett konto anmält hos Skatteverket, får du skattepengarna utbetalda 4 – 7 juni.

Anmäl ditt konto hos ICA Banken till Skatteverket

Om du anmäler ditt konto hos Skatteverket, slipper du krånglet med att lösa in en utbetalningsavi som många banker tar ut en avgift för att lösa in. När du anmält kontot får du enkelt och smidigt in dina skattepengar direkt på kontot. Anmälan gör du med hjälp av Mobilt BankID på Skatteverkets e-tjänst.

Anmäl konto hos Skatteverket

Tips! Har du ett konto i en annan bank anmält hos Skatteverket och vill byta till ditt konto i ICA Banken, kan du göra det i samma e-tjänst hos Skatteverket.


Skatteavdrag för lån

Om du har ett lån betalar du ränta, vilket är kostnaden för att ha ett lån. Alla banker och kreditinstitut är skyldiga att rapportera in sina kunders räntekostnader till Skatteverket. Dessa kommer därför i de flesta fall finnas förtryckta på deklarationen.

Ränteavdraget är ett skatteavdrag som innebär att du kvittar en viss del av dina totala ränteutgifter under året, mot den sammanlagda skatt du betalar för din inkomst (från arbete och ränteinkomster). Genom detta minskas din skatt som du behöver betala till staten.

Med ränteavdraget kan du dra av 30 procent av de totala ränteutgifterna upp till 100 000 kr, samt 21 procent för det som överstiger 100 000 kr.

Reseavdrag

För att kunna göra avdrag för resor till och från arbetet med bil, motorcykel eller mopedbil ska avståndet vara minst 5 km mellan bostaden och arbetet. Du måste även göra en tidsvinst på minst 2 timmar genom att du väljer att köra med egen bil, motorcykel eller mopedbil, jämfört med om du skulle välja att åka med kollektivtrafiken. Om du uppfyller detta kan du får avdrag den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kr.

Om du använder din cykel till och från arbetet får du göra ett avdrag på 350 kr för inkomståret 2023, men du kan bara få avdrag om dina totala kostnader för resor till och från arbetet under året överstiger 11 000 kr.

Deklarera fonder

Fonder på ett ISK-konto

Om du bytt eller sålt fonder på ett Investeringssparkonto (ISK) under 2023 betalar du inte någon skatt för de vinster du gjort. Du betalar istället en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar, oavsett om du gör vinst eller förlust. Denna kommer förtryckt på din deklaration.

På vår sida för ISK-konto kan du läsa mer om hur skatten på ISK beräknas.

Fonder på ett depåkonto

Om du har ett depåkonto och under 2023 bytt eller sålt fonder, behöver du betala skatt på eventuell vinst. Skatten är 30 procent och vi rapporterar din vinst eller förlust till Skatteverket, så den kommer förtryckt på deklarationen.

Deklarera bostadsförsäljning

Om du sålt din bostad under 2023 ska du ta upp försäljningen i din deklaration i år.

Bostadsförsäljning som gått med vinst - Dra av de utgifter som är godkända enligt Skatteverket i samband med försäljningen och i samband med eventuella förbättringar av bostaden. Den del som efter detta blir kvar, beskattas med 22 procent.

Bostadsförsäljning som gått med förlust: Om du sålde din bostad med förlust under 2023, så får du dra av 50 procent av förlusten i årets deklaration.

Mer om årets deklaration

Skatteverkets deklarationsinformation


ICA Bankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda behållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kr om ICA Banken skulle försättas i konkurs. Ersättning betalas ut av Riksgälden inom 7 arbetsdagar från den dag ICA Banken försatts i konkurs, eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Dela