Kvinna bär en flyttlåda

Bolån vid separation och skilsmässa

Ska er gemensamma bostad säljas, eller ska den ena av er köpa ut den andre? Här får du veta vad lagen säger om gemensam bostad vid separation och skilsmässa och vad ni behöver tänka på kring bolån.

Detta säger lagen om bostaden när ni separerar eller skiljer er

Vid en separation eller skilsmässa tar lagen ingen hänsyn till vem som faktiskt äger eller har betalat den gemensamma, permanenta bostaden. Däremot skiljer sig reglerna åt beroende på om ni är sambo eller gifta.

… om ni är sambo

Om ni inte har skrivit ett samboavtal är grundregeln att en bostad som ni har skaffat för att bo i tillsammans är er gemensamma egendom och ska delas lika. En bostad som skaffades före ni blev sambo delas däremot inte. Även fritidshus går utanför delningen.

… om ni är gifta

Om ni inte har skrivit ett äktenskapsförord räknas bostaden alltid in i bodelningen, tillsammans med fritidshuset och alla ägodelar.

Oavsett om ni är sambo eller gifta gäller att den gemensamma bostaden gå till den av er som bäst behöver den i bodelningen. Då väger bodelningsförrättaren exempelvis in vårdnad av barn och om någon av er har lättare att skaffa ny bostad.

Om ni ska sälja bostaden

Börja gärna med att ta in en värdering från flera mäklare för att få en uppfattning om marknadspriset. Det kommer att vara värdefull information när det är dags att prata med banken om lån för ny bostad. Eventuellt vill banken att ni säljer den nuvarande bostaden innan ni kan köpa nytt. Om ni har bundet bolån som nu ska lösas i förtid kan ni behöva betala en ränteskillnadsersättning.

Det kan också krävas ett bodelningsavtal för att ni var för sig ska kunna ta nya bolån. Det behöver ni ta med i beräkningen när ni bestämmer tidpunkten för köparens tillträde.

Om den ena av er köper ut den andre

Den som behåller bostaden ska lösa ut den andra till halva nettomarknadsvärdet. För att du ska kunna köpa ut ditt ex måste du få bolånet godkänt från banken innan bodelningsavtalet skrivs på. Det är därför bra om ni kontaktar oss i god tid! Tänk på att amorteringskravet bland annat beräknas på inkomsten. Amorteringarna kan därför bli högre än när ni ägde bostaden tillsammans.

Bodelningsavtalet fungerar som en överlåtelsehandling. Ni behöver alltså inte skriva något köpekontrakt eller gåvobrev separat.

Köpa ny bostad

När det är dags att köpa ett eget boende är du välkommen att ansöka om nytt lånelöfte eller bolån. Dessa dokument behöver finnas med i låneansökan: 

  • Bodelningsavtal
  • Ansökan om äktenskapsskillnad (om bodelningsavtalet inte är klart)
  • Dokument som styrker enskild egendom
  • Arbetsgivarintyg

Tips! Juridisk rådgivning och avtal genom Lexly

Med vår samarbetspartner Lexly kan du få hjälp med juridisk rådgivning och avtalsskrivning i samband med bodelningen. Som kund hos ICA Banken får du bland annat förmånliga priser på avtal online.

Till erbjudandet

Dela