Bild på färglada höghus med lägenheter

Köpa gemensam bostad med olika kontantinsats

När ni ska köpa bostad tillsammans är det viktigt att ni kommer överens om vad som händer om ni går skilda vägar. Detta gäller inte minst om en av er står för mer än hälften av kontantinsatsen. Här presenterar vi de två vanligaste sätten att hantera denna situation: antingen genom ett ojämnt fördelat ägande, eller jämnt fördelat ägande med hjälp av ett skuldebrev.

Utgångspunkten är 50/50

Vid separation eller skilsmässa är utgångspunkten att båda parter, vare sig ni är gifta eller sambor, har rätt till hälften av den gemensamma bostadens värde. Undantaget är en samborelation där någon av er äger bostaden sedan tidigare. Då kvarstår hela ägarskapet hos den enskilde, om inget annat avtalas.

Enbart det faktum att ni bidragit olika mycket till kontantinsatsen gör alltså ingen skillnad för era ägarandelar. Men genom ett samboavtal eller äktenskapsförord kan ni ordna så att den ojämnt fördelade kontantinsatsen reflekteras i ägandet och i fördelningen av en eventuell vinst efter försäljning.

Fördela ägandet enligt kontantinsatsen

I ett samboavtal kan ni fördela ägarskapet av bostaden enligt era andelar av kontantinsatsen. Om ni är gifta kan olika andelar av bostadens värde registreras som enskild egendom i ett äktenskapsförord. I båda fallen får den som betalat merparten av kontantinsatsen rätt till motsvarande del av en eventuell vinst vid försäljning.

Exempel

Ni betalar 500 000 kr i kontantinsats och lånar 2 500 000 kr för att köpa en bostadsrätt för 3 000 000 kr. En av er står för 70 % av kontantinsatsen = 350 000 kr. Den andre bidrar med 150 000 kr = 30 %. Ni säljer senare bostaden för 4 000 000 kr. Om vinsten före skatt blir 1 000 000 kr, då har en av er rätt till 700 000 kr (70 %), medan den andre får 300 000 kr (30 %).

Om ni väljer att fördela ägandet olika så är det viktigt att komma överens om hur detta ska påverka er ekonomi framöver. Ska den som äger mer också betala en större andel av månadsavgifter och andra utgifter som underhåll och renovering? Även detta kan regleras i ett skrivet avtal mellan er. Tänk på att oavsett hur ni fördelar ägande och ansvar sinsemellan så har ni solidariskt betalningsansvar för bostadslånet. Det innebär att ni var för sig kan krävas på hela summan.

50/50-ägande trots olika kontantinsats

Om ni hellre vill dela 50/50 på ägande och utgifter, men ändå säkerställa att era olika kontantinsatser gör skillnad vid en försäljning, då kan ni välja att skriva ett skuldebrev.

När en av er betalar merparten av kontantinsatsen kan detta ses som ett lån till den andra parten. Genom ett skuldebrev förbinder sig låntagaren att betala tillbaka lånet under vissa villkor. Skulden kan amorteras regelbundet eller kvarstå till dess ni säljer er bostad. För att skuldebrevet ska vara giltigt behövs även här ett samboavtal eller äktenskapsförord där de utlånade pengarna görs till enskild egendom.

Exempel

Ni betalar 500 000 kr i kontantinsats. Partner A bidrar med 350 000 kr i stället för de 250 000 som utgör 50 %. Partner B bidrar med 150 000. Partner A har på så sätt lånat 100 000 kr till partner B. Detta dokumenteras i ett skuldebrev som anger villkoren för återbetalning.

Formeln för att räkna ut skulden är: (350 000 – 150 000) / 2 = 100 000

Vid en försäljning får Partner A tillbaka det som återstår av skulden. En eventuell vinst delas sedan 50/50. Om försäljningen går med förlust kvarstår skulden.

Bild på ett par som skriver under ett dokument

Det finns hjälp att få

Tänk igenom och diskutera vilken lösning ni tror blir bäst. En skillnad att ha i åtanke gäller fördelningen av en eventuell vinst. Om ni fördelar ägandet ojämnt kommer en av er alltid att få en mindre del av vinsten. Om ni i stället upprättar ett skuldebrev delas eventuell vinst lika. Detta kan bli mer fördelaktigt för gäldenären, beroende på omständigheterna – inte minst om skulden betalas av innan försäljning.

Oavsett vilket tillvägagångssätt ni väljer är det alltid klokt att ta hjälp av en jurist för att allt ska bli rätt och giltigt. Som kund hos ICA Banken får du förmånliga villkor hos vår samarbetspartner Lexly när du behöver rådgivning eller hjälp att skriva avtal.

Familjejuridik - Lexly

Läs mer om boendeekonomi

Dela