Par som är på visning av ett boende

Köpa bostad tillsammans – saker att prata igenom

Att köpa en gemensam bostad kan vara spännande och glädjefyllt. Det underlättar också låntagande och ger större budget. Men det är viktigt att båda parter vet vad gemensamt ägande och betalansvar kan medföra i framtiden, till exempel om ni går skilda vägar. Här går vi igenom några saker som ni bör diskutera innan ni köper bostad tillsammans.

Solidariskt betalansvar 

En av de viktigaste sakerna att ha koll på är att ni alltid har ett solidariskt betalansvar för ett gemensamt bostadslån. Det innebär att ni var för sig kan krävas på hela summan om den andre inte kan eller vill betala. Genom en överenskommelse kan en av er överta hela betalansvaret, till exempel den som bor kvar efter en separation.

Köpa bostad som gifta 

För äkta makar är utgångspunkten att all egendom är gemensam och delas lika vid en skilsmässa. Detta gäller vare sig ni köpt bostaden tillsammans eller en av er ägt den sedan tidigare. Det spelar alltså ingen roll vem som står som ägare och betalansvarig för bolånet, eller hur kontantinsatsen delats: vid skilsmässa har båda rätt till hälften av bostadens värde. Om någon vill behålla bostaden måste den därför köpa ut den andra parten.

Om bostaden endast ska tillhöra en av er och utgöra så kallad enskild egendom, då måste ett äktenskapsförord upprättas. Detta gäller även om ni gått in med olika mycket i insats och ska ha olika stor rätt till bostadens värde. Äktenskapsförord påverkar emellertid inte arvsordningen. Vid dödsfall ärver makar allt från varandra, såvida inte den avlidne har barn från ett annat förhållande.

Köpa bostad med sambo 

Som sambor finns det mer att tänka på vid gemensamt bostadsköp. Enligt sambolagen har båda lika rätt till en bostad som köpts för gemensamt bruk, oavsett vem som står på kontraktet eller bolånet. Om en av er äger bostaden sedan tidigare räknas den däremot som enskild egendom vid en separation.

Genom samboavtal kan ni reglera hur bodelningen ska se ut vid separation eller dödsfall – till exempel om ni betalat olika mycket av kontantinsatsen eller väljer att gemensamt äga en bostad som tidigare varit enskild egendom. På liknande sätt kan ni behöva reglera fördelningen av er gemensamma egendom genom ett testamente. Sambor ärver nämligen inte varandra på samma sätt som äkta makar.

Flyttlass med saker och lådor

Köpa bostad med en vän 

Att köpa bostad tillsammans med en kompis kan vara ett smart sätt att komma in snabbare på bostadsmarknaden, förutsatt att ni vill bo tillsammans. Sambolagen gäller inte för vänner som delar en bostad och ni kan därför inte upprätta något samboavtal. Men om ni har gått in med olika andelar av kontantinsatsen bör ni ta hjälp av en jurist för att upprätta ett skriftligt avtal som reglerar ert ägande.

En förälder som medlåntagare 

En förälder kan ställa upp som medsökande för att bankens bolånevillkor ska mötas, utan att bli delägare av bostaden. Även här gäller dock det solidariska betalansvaret: om barnet inte betalar amortering och räntor måste föräldern göra det.

Mer läsning om bostadsköp och bolån

Dela