Bild på en man som bär på en cykel nedför en trappa

Köpa lägenhet till barn: Så kan föräldrar hjälpa

När det är dags för barnen att flytta hemifrån möts de av en bostadsmarknad med höga krav. Därför är det är inte ovanligt att föräldrar på olika sätt hjälper till med finansieringen av barnens första bostad. Här tittar vi på hur denna hjälp kan se ut och vad ni behöver komma överens om innan köpet blir av.

Bli medlåntagare på barnets bolån

En vanlig lösning är att en förälder står som medlåntagare på en bolåneansökan, utan att vara delägare i bostaden. Detta för att ansökan ska uppfylla bankens lånevillkor. Det är viktigt att tänka på att föräldern blir solidariskt betalningsansvarig med sitt barn. Oavsett hur ni sinsemellan kommer överens om betalning, måste du som förälder alltså vara beredd att betala räntor och amorteringar för hela bolånet om barnet inte kan.

Ta över bolån från förälder

Om barnet så småningom ska ta ansvar för hela lånet och ta över bolånet från sina föräldrar så måste banken godkänna detta. En ny ansökan om bolån görs för att se att man har de ekonomiska förutsättningarna att ta över bolånet själv. Eftersom de ekonomiska förutsättningarna ändras kan det bli aktuellt att omförhandla villkoren för bolånet. Kontakta banken där ni har bolånet för att se om och när det är möjligt för barnet att ta över bolånet.

Hur gör vi med ränteavdraget?

Du kan bara göra ränteavdrag för den ränta som du själv har betalat under året. Har barnet stått för hela betalningen ska hon eller han också få hela ränteavdraget. Om det behövs kan du och ditt barn korrigera de förtryckta uppgifterna i era deklarationer så att de stämmer med hur räntan har betalats.

Bli delägare i barnets bostad

En annan variant är att bli delägare i bostaden – oftast en bostadsrätt – och äga bostadsrätten tillsammans med sitt barn. Om man väljer att hjälpa till på detta sätt bestämmer föräldern och barnet själva hur ägandet och betalningsansvaret ska fördelas.

Innan ni gör bostadsaffären är det viktigt att ni kollar med bostadsrättsföreningen hur de ser på delat ägarskap mellan förälder och barn. Detta eftersom föräldern inte kommer att bo i bostaden. Enligt bostadsrättslagen har en förening rätt att neka medlemskap vid sådana arrangemang.

Om föreningen godkänner delat ägarskap blir föräldern solidariskt betalningsansvarig för månadsavgifterna till bostadsrättsföreningen. Det är sedan upp till er att bestämma hur många procent av månadsavgiften som förälder respektive barn ska betala.

Bild på en mamma och som som pratar och skrattar

Hjälpa barnet med kontantinsatsen

Om ditt barn vill låna till kontantinsatsen av dig/er som föräldrar, då är det viktigt att se över era förutsättningar. Kontantinsatsen för bolån är i dag 15 %, vilket ofta motsvarar en stor summa.

En möjlighet är att höja ert eget bolån, vilket ni kan göra upp till 85 % av bostadens aktuella värde. Detta innebär dock att ni i fortsättningen kommer att behöva betala extra ränta och eventuellt amorteringar. Det är också viktigt att ni har koll på er belåningsgrad – särskilt om ni har fler än ett barn och vill kunna hjälpa alla på samma sätt.

Skapa tydlighet kring bidraget

Om du hjälper ditt barn med kontantinsatsen kan det dyka upp frågor huruvida pengarna utgör förskott på arv, om det är en gåva eller om det ska upprättas ett skuldebrev. Dessa frågor kan vara bra att diskutera med en jurist innan ni gör upp bostadsaffären.

Om ert bidrag är en gåva är det klokt att skriva ett gåvobrev – särskilt om barnet ska dela bostaden med en sambo. Vid en eventuell separation med bodelning kan sambon inte göra anspråk på gåvans värde. Helst bör barnet och sambon dessutom skriva ett samboavtal som anger hur bostadens värde fördelas vid en separation.

Läs mer om boendeekonomi

Dela