Bild på ett hus med balkonger

Så köper du in dig i hus eller lägenhet

Om ni vill dela på ägandet av en bostad som din sambo äger sedan tidigare, då måste en del av fastigheten eller bostadsrätten överlåtas på dig. Här går vi igenom grunderna för hur ni gör och vad ni behöver komma överens om.

Kom överens

Prata ihop er ordentligt innan en av er köper in sig i den andras bostad. Hur vill ni göra och vilka konsekvenser det får för er ekonomi, er relation och er framtid? Ska ni äga hälften var, eller ska någons andel vara större? Vad händer om ni separerar eller gifter er? Det kan vara bra att prata med en jurist om ni behöver mer hjälp att reda ut olika begrepp och scenarier.

Bestäm ett pris

Ni bestämmer själva hur mycket, om något, du ska betala för din andel i bostaden. Om priset ska återspegla det aktuella marknadspriset kan ni kontakta en mäklare för värdera bostaden. Utgår ni i stället ifrån inköpspriset, då får du också del av eventuell vinst som redan uppkommit på bostaden. Detta är bra att tänka på om du redan har bidragit till avgifter, lån, reparationer och annat under en tid.

Om du köper en andel av en bostadsrätt under marknadspris ska överlåtelsen delas upp i en köpedel som beskattas, samt en skattefri gåvodel. För att räknas som skattefri gåva måste hela överlåtelsen ske utan motprestation, såsom att ta över en del av existerande bolån.

För fastigheter gäller att överlåtelsen räknas som gåva om du betalar mindre än vad som motsvarar det aktuella taxeringsvärdet för din andel.

Ordna medlemskap i brf om du köper in dig i lägenhet

Om du ska köpa in dig i en bostadsrätt måste du beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen för att kunna bli delägare. Prata med föreningens styrelse och ange hur ni vill fördela ägandet. När överlåtelsen skett registrerar föreningen dig som delägare.

Skriv överlåtelseavtal eller köpekontrakt

Nästa steg är att skriva ett överlåtelseavtal (för bostadsrätt) eller köpekontrakt (för fastighet). Handlingen ska dateras, ange era uppgifter och skrivas under av er båda. Den ska ange vilken egendom det gäller, hur stor andel du övertar, köpeskillingen – alltså priset – och datum för överlåtelsen. Om ägarandelen är en gåva ska ni i stället skriva ett gåvobrev.

Bild på ett par som skriver under ett avtal

Betala din andel med gemensamt eller eget bolån

Ett sätt att betala för din andel är att ta ett eget bostadslån och betala kontant. Detta går till på samma sätt som när du köper en egen bostad. Reglerna för amorteringskrav gäller, liksom kravet på minst 15 % i kontantinsats.

Vill du i stället bli medlåntagare på sambons existerande bostadslån behöver ni kontakta banken. Det kan bli aktuellt att lösa in det gamla lånet och ansöka om ett nytt tillsammans. Kom ihåg att ni är solidariskt betalansvariga för ett gemensamt bolån. Det betyder att ni var för sig kan krävas på hela beloppet.

Skuldebrev är ett alternativ

I stället för att betala din andel direkt kan ni välja att skriva ett skuldebrev. I skuldebrevet anges hur mycket du är skyldig, samt villkoren för återbetalning. En betalningsplan kan upprättas, eller så kan köpeskillingen regleras vid en eventuell försäljning av bostaden.

Ansök om lagfart om du köper in dig i hus

Om du köper in dig i hus ska du ansöka om lagfart inom tre månader efter att överlåtelsehandlingen undertecknats. I lagfarten registreras du som delägare i fastigheten. Lagfartskostnaden är normalt 1,5 % av köpeskillingen. Du betalar också en expeditionsavgift. Läs mer hos Lantmäteriet.

Samboavtal

I sambolagen är utgångspunkten att allt som sambor äger tillsammans delas 50/50 vid separation. Om ni har fördelat bostadsägande ojämnt, till exempel 70/30, behöver ni skriva ett samboavtal där det framgår hur stor rätt vardera ni har till bostadens värde.

Deklarera och skatta

Om din sambo har sålt en del av sin fastighet eller bostadsrätt till dig, ska försäljningen tas upp i nästkommande års deklaration som bostadsförsäljning och eventuell vinstskatt ska betalas in.

Om ni är gifta

Vi har utgått ifrån att du och din partner är sambor eftersom detta är en vanligt förekommande situation. Men äkta makar kan köpa in sig i varandras egendom på liknande sätt. Den stora skillnaden är att ni behöver skriva ett äktenskapsförord för att reglera hur egendomens värde ska delas upp vid en skilsmässa.

Läs mer om boendeekonomi

Dela