Minskat klimatavtryck med 2 200 ton koldioxid

Hur stor skillnad gör det egentligen vilka fonder du sparar i? En studie från Nordea Sustainable Finance har undersökt hur just sparandet påverkar vårt klimatavtryck.

Resultatet av studien från 2018 visar att genomsnittssvensken kan minska sitt personliga klimatavtryck under hela sin livstid med cirka 2 200 ton koldioxidutsläpp, genom att flytta sitt sparande till hållbara fonder. Det här motsvarar en besparing för miljön som är hela 27 gånger större än vad du sammanlagt kan åstadkomma genom att begränsa flygresande, bilanvändande, köttätande och vattenförbrukning.

Motsvarande 608 kolkraftverk

Nordeas beräkningar visar att vi, genom att flytta hela det globala pensionskapitalet till hållbart fondsparande, skulle kunna reducera klimatavtrycket med motsvarande 608 kolkraftverk. För att ge lite perspektiv till den siffran fanns det 2018 ungefär 280 kolkraftverk i hela Europa. 

Den långsiktiga effekten av att många väljer hållbart sparande är sämre aktiekurser för ohållbara företag, exemplvis oljebolag, vilket begränsar deras ekonomiska förutsättningar att växa. 

Ger hållbara fonder lägre avkastning? 

Det är en seglivad myt att hållbara fonder skulle ge sämre avkastning än traditionella fonder. Tvärt om är det sannolikt att du får lika bra eller bättre avkastning på sikt med sparande i hållbara bolag. 

Intresserad av hållbart sparande?

Alla fonder i vår fondlista är ljusgröna eller mörkgröna (artikel 8 eller artikel 9-fonder). Titta gärna på våra egna fonder Modig, Måttlig och Varlig som kan vara ett bra alternativ för dig som vill ha färdiga paket märkta efter risknivå. Läs mer i Vardagsekonomens guide till hållbart sparande

Lycka till med ditt hållbara fondsparande!

Bra att veta

Vad som anges på denna sida ska inte anses som fondrådgivning, utan som tips om vad som är bra att tänka på.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.