kastanjer

Sparskolan – Del 1: Vilken sparandetyp är du?

När du ska starta ett sparande finns det några grundläggande saker som kan vara bra att ha koll på. I sparskolans första del kommer jag därför att gå igenom ramarna för ditt sparande. Tanken är att det ska resultera i att du vet mer om vilken sparandetyp du är så att du kan känna dig tryggare i framtida val av sparandeprodukter.

Lång eller kort sikt – din investeringshorisont är avgörande

En viktig och grundläggande fråga är till vad och när du ska använda dina sparpengar? Det är nämligen stor skillnad på ditt val av sparform beroende på om du exempelvis ska du köpa en lägenhet om sju år eller en cykel om ett år.

Hur stor risk vill du ta?

Risken du tar i ditt sparande lever i symbios med möjligheten till avkastning och det gäller i båda riktningarna: Ju högre risk du är villig att ta - desto högre avkastning har du möjlighet till, men även omvänt: Ju högre risk du är villig att ta - desto större kan förlusten bli. Läs mer om hur nivån på risk påverkar ditt fondsparande.

Har du stort intresse och mycket tid?

Ditt intresse för sparande ska också påverka ditt val av sparform. Välj den sparform som ligger i linje med ditt intresse så du inte känner att du ligger efter och inte hinner med ditt sparande. Väljer du en sparform med hög risk bör du exempelvis lägga ner mer tid och energi på att hålla dig uppdaterad och analysera marknaden.

Våghalsen

 • Högt risktagande, villig att riskera insatt kapital
 • Stort intresse för börsens utveckling och lägger gärna mycket tid på det
 • Vill spara långsiktigt (minst fem år)

Passande sparform: Om du liksom jag är en våghals sparar du med fördel i aktier eller aktiefonder.

Mellanmjölk

 • Det är ok om pengarna skulle minska i värde, det är värt risken'
 • Vill delvis påverka vad pengarna investeras i
 • Jag är beredd att avvara pengarna minst tre år

Passande sparform: Den som identifierar sig med mellanmjölk tycker jag bör hålla sig till fonder och mer specifikt globalfonder och blandfonder.

Trygghetssökaren

 • Vill gärna spara pengar, men inte riskera att de minskar i värde
 • Lågt intresse att följa börsens utveckling – någon annan kan gärna få sköta mina pengar
 • Passar främst kortsiktigt sparande

Passande sparform: Om du är en ”Trygghetssökare” rekommenderar jag dig att sätta in dina pengar på ett sparkonto. Ett tips är att jämför räntan på jämförelsesajter och var noga med att de har insättningsgaranti. Ett annat alternativ är att placera pengarna i en räntefond.

När du ser över ditt totala sparande tycker jag att du ska ta lite olika risk beroende på vad du sparar till. Jag förespråkar tre olika delar:

 1. Buffertsparande – När det kommer till buffertsparande kan det vara klokt att ha pengarna lättillgängligt om något plötsligt händer. Välj gärna en trygg sparform, tänk som ”Trygghetssökaren”.
 2. Målsparande – Här sparar du till något specifikt. Beroende på vad du sparar till kan tidsperspektivet se lite olika ut. Sparar du till något som du tror kommer ta mer än 1 år tycker jag du kan tänka som ”Mellanmjölken” annars bör du tänka som ”Trygghetssökaren”
 3. Långsiktigt sparande – Själv tänker att dessa pengar kommer till användning när jag närmar mig pension. Med en sådan långt tidsperspektiv kan du ta hög risk med ditt sparande. Våga tänka som ”Våghalsen”.

I Sparskolan, del 2 kan du läsa om olika typer av sparande. Där går jag igenom mer i detalj vad varje sparform innebär.

Lycka till med sparandet!

Fler spartips - Om du vill hitta fler tips på att spara pengar, se våra 10 spartips i vardagen. Vill du läsa mer om sparandets ABC, hittar du den här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer information om fonderna och riskerna återfinns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr som återfinns på icabanken.se. Fonderna ICA Banken Modig, ICA Banken Måttlig, ICA Banken Varlig och ICA Banken Räntefond är specialfonder och förvaltas av Case Kapitalförvaltning AB. Informationen om fonderna baseras på uppgifter från Morningstar.

Dela