kastanjer.

Aktier och fonder i sparskolan

I sparskolans första del gick jag igenom ramarna för ditt sparande så att du ska veta mer om vilken sparandetyp du är. Om du missat den så hittar du den här. I denna del kommer jag att gå igenom lite djupare vad varje sparform innebär.

Fonder – en sparform för alla smaker

Fonder är ett bra sätt att placera dina pengar. Du bestämmer själv hur mycket, hur länge och med vilken risk du vill spara – resten sköter fondförvaltarna!

Fördelar med att spara i fonder:

  • Enkelt – det är lätt att komma igång, lätt att göra insättningar och uttag
  • Inbyggd riskspridning
  • Stort utbud och många valmöjligheter
  • Flexibilitet och passar både engångsinsättningar och månadssparande
  • Professionell förvaltning
  • Du får ett automatiskt regelbundet sparande

Aktiefond

En aktiefond placerar majoriteten av innehavet i aktier, det vill säga andelar i företag. Aktiefonder har i förhållande till andra fondtyper en högre risk, vilket betyder att sannolikheten för både värdeökning och värdeminskning är större. Risken sprids dock automatiskt genom att fonden placerar i minst 16 olika företag, men det är inte ovanligt att man investerar i betydligt fler bolag än så.

Indexfond

Indexfonder följer ett bestämt index, exempelvis att fonden ska följa de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Vid positiv utveckling av dessa bolag på börsen stiger fonden i värde. I och med att indexfonder är passiva och inte behöver förvaltning bör dessa fonder ha låga avgifter – rimligtvis 0,1-0,2 procent.

Globalfond

En globalfond placerar pengarna i värdepapper i börser världen över. Du får en bra riskspridning om till exempel en marknad går ned, kan en annan gå upp.

Räntefond

En räntefond placerar pengarna i räntebärande värdepapper. Det kan exempelvis vara obligationer eller stadsskuldsväxlar. Det finns både korta och långa räntefonder. En kort räntefond har ett investeringsperspektiv på mindre än ett år och en lång räntefond investerar på mer än ett års sikt.

Blandfond

En blandfond investerar både i räntebärande värdepapper och i aktier. Det betyder att den ligger mellan aktiefond och räntefond gällande risk och avkastning.

Aktier

Att placera dina pengar i aktier innebär en högre risk än att placera pengarna i fonder, i och med att du inte får den inbyggda riskspridningen som du får med en fond. Aktier är också den sparform som på lång sikt ger potentiellt högst avkastning - men kom ihåg att det aldrig finns några garantier. När du köper en aktie köper du en andel i företaget.

När du handlar med aktier kan du tjäna pengar på två sätt:

  1. Du som delägare i företaget får ta del av eventuell vinst som företaget tjänar. Något som man brukar benämna som utdelning eller direktavkastning.
  2. Genom eventuell värdeökning, exempelvis att du köper aktien för 100 kr/st och sedan kan sälja den för 120 kr/st.

I nästa del av Sparskolan kommer jag att gå in på du kommer igång med ditt sparande.

Tills dess, lycka till med sparandet!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer information om fonderna och riskerna återfinns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr som återfinns på icabanken.se. Fonderna ICA Banken Modig, ICA Banken Måttlig, ICA Banken Varlig och ICA Banken Räntefond är specialfonder och förvaltas av Case Kapitalförvaltning AB. Informationen om fonderna baseras på uppgifter från Morningstar.

Dela