En glasburk med grönt i.

Guide till att spara i hållbara fonder

Vad betyder att en fond är hållbar? Hur vet jag vilka fonder som är hållbara? Och hur kommer jag igång med att spara hållbart? Här ger Vardagsekonomen svaren.

Det kan vara svårt att hitta en enkel och samstämmig definition av begreppet hållbara investeringar. Inte heller finns det någon gemensam hållbarhetsstämpel inom finansvärlden. Inte konstigt att många sparare tycker att det känns krångligt och osäkert. För att du och jag ska prata samma språk tycker jag vi utgår från den här beskrivningen.

Ett hållbart sparande stödjer:

 • Social hållbarhet – Handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
 • Ekologisk hållbarhet – Handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
 • Ekonomisk hållbarhet – Exempelvis att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

Vad betyder det att en fond är hållbar?

För att en fond ska räknas som hållbar måste den låta bli att investera i ett antal kontroversiella branscher. Företagen som fonden investerar i bör ta hänsyn till hållbarhet och redovisa sitt arbete för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. För dig som sparare finns det lite olika sätt att se hur hållbar en fond är.

 • Med i FN:s initiativ – Fonden kan vara ansluten till Principles for Responsible Investments (PRI). Det här innebär att fonden förhåller sig till sex olika principer för hållbara investeringar.
 • EU:s taxonomi för hållbarhet i fonder – Artikel 8-fonder (ljusgröna fonder) främjar hållbarhet, och artikel 9-fonder (mörkgröna fonder) har hållbara investeringar som mål. Läs vår artikel om mörkgröna och ljusgröna fonder.
 • Morningstar – På Morningstars hemsida hittar du hållbarhetsbetyg och CO2-mätare för de flesta fonder. Här får du koll på fonders hållbarhet och Morningstars hållbarhetsinfo.
 • Svanenmärkning – För att en fond ska kunna bli Svanenmärkt måste den uppfylla 25 obligatoriska krav och ett antal poängkrav. Till exempel ställer Svanen krav på att fonden ska redovisa på sin hemsida vilka aktier och obligationer som ingår i fondportföljen.
 • Läs fondens faktablad – I faktabladet kan du hitta information om vilken typ av hållbarhet fonden arbetar med.

Fortfarande tror många att hållbara investeringar ger lägre avkastning, men det är en seglivad myt! Tvärtom är det sannolikt att du får bättre värdeökning än med traditionella fonder. På köpet minskar du ditt klimatavtryck många gånger om. Läs mer om vilken skillnad det gör att spara i hållbara fonder.

Så kommer du igång med hållbart fondsparande

Börja med att kolla på din banks eller nätmäklares hemsida om du kan sortera fondlistan på hållbarhet. Om du tittar på antalet ”glober” är det viktigt att du jämför fonder inom samma kategori. Här kan du läsa mer om fonders hållbarhet, globerna och Morningstars hållbarhetsbetyg. Har du redan ett månadssparande brukar det vara enkelt att själv byta fonder och fördelning i internetbanken. Kom ihåg att det är klokt att sprida riskerna genom att köpa flera fonder med olika inriktning, till exempel Sverige eller global, och månadsspara gärna.

Andra sätt att spara hållbart

Fonder är det man oftast brukar prata om, men här kommer några andra alternativ:

 • Banksparande – Det finns nischbanker som fokuserar på att låna ut till hållbara verksamheter.
 • Enskilda investeringar – Du kan alltid handla i enskilda aktier, då får du själv göra arbetet att ta reda på hur hållbart företaget är.
 • Crowdfunding – Det här är ett sätt att satsa pengar i ett specifikt hållbart projekt. Tänk på att kolla upp vad du får i utbyte för din investering: ränta, aktier eller till exempel en färdig produkt.

Hoppas det här har tagit dig lite närmare hållbara investeringsbeslut. Lycka till!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Dela