Spår av billjus i tunnel

Ekonomin 2023: När ser vi ljuset i tunneln?

Utsikterna för Sverige närmsta tiden fortsätter att se grådaskiga ut och man räknar med att vi kommer befinna oss i en lågkonjunktur under 2023. Det ser helt klart ut att bli lite sämre innan det blir bättre igen, men ljuset i tunneln går att skymta. Vad innebär en lågkonjunktur och hur påverkar det din privatekonomi? Det ska du få svar på nu! Sist i artikeln ger jag dig tips på hur du kan förbättra ekonomin på kort och lång sikt.

Varför blir det lågkonjunktur?

En lågkonjunktur innebär att hushållen håller i pengarna och konsumtionen minskar, vilket leder till att produktionstillväxten minskar och arbetslösheten stiger. Orsaken till lågkonjunkturen vi går in i nu är de snabbt stigande priserna (inflationen) och de höjda räntorna. Ekonomistyrningsverket räknar med att Sveriges tillväxt minskar med 0,9 procent under 2023. För dig innebär det här att ett antal områden i din privatekonomi påverkas och du kan tvingas se över så väl ditt sparande som dina löpande kostnader.

Inflation och kostnader

Inflationen tog fart i början av 2021. Vi har gått från nästan noll i inflation i slutet av 2020 till över nio procent i slutet av 2022. Under 2023 beräknas inflationen fortsätta stiga 4–6 procent, vilket innebär att vi kommer behöva tänka än mer på vad vi konsumerar.

Räntor

Många bedömare tror att den rörliga räntan kommer fortsätta stiga upp till 4,75–5,0 procent (snittränta) innan den vänder nedåt. Om du har ett bolån på 2 miljoner med en rörlig ränta på 3,3 procent, som var snitträntan i december, betyder det 5 500 kronor i månadskostnad i nuläget (med amorteringskostnader borträknade). Till sommaren kan den siffran ha ökat till 8 300 kronor i månaden.

Ekonomisk buffert

Buffertsparande är viktigare än någonsin för att du ska klara oväntade utgifter när privatekonomin redan är mer ansträngd än tidigare. Om dina månadsutgifter har ökat mycket kanske du behöver använda din buffert för att täcka upp. Tänk bara på att vi kommer få leva med högre räntor och priser även framåt, så fundera på hur du kan få ner dina löpande utgifter mer permanent.

Löneutveckling

När inflationen stiger vill vi gärna få kompensation för de högre priserna genom löneökning, så att vi kan behålla samma livsstil som tidigare. Men för att inflationen ska sjunka behöver vi konsumera mindre, så att efterfrågan sjunker och därmed också priserna. Om vi skulle få full kompensation för inflationen genom löneökningar skulle vi få mer pengar att leva för, och inflationen skulle istället fortsätta stiga. Facken kräver cirka fyra procent i löneökningar, men det är inget du bör räkna med.

Fondsparande

När räntorna höjs påverkas också börsen och under 2022 såg vi ett börsfall på cirka 25 procent (OMXSPI), efter en mycket stor börsuppgång under 2021. Att börsen går upp och ner är något man måste leva med, men den som sparat på lång sikt – alltså minst tio år – har historiskt alltid fått mer tillbaka. För dig som månadssparar i fonder är det alltså viktigt att ha ett långt sparperspektiv. Därför tycker jag man istället ska se det positiva i nedgången – nu kan du köpa fonder billigare och får därmed fler andelar för sparpengarna.

När vänder det uppåt igen?

Det finns inga säkra kort när det gäller att förutspå vändningen i ekonomin. Det vi vet är att inflationen redan har börjat sjunka i USA, som är en stor och drivande ekonomi. Historiskt är den fortfarande väldigt hög, så FED (Amerikanska centralbanken) höjde räntan i december för att pressa ner inflationen ytterligare. I Sverige fortsatte inflationen stiga i december och Riksbanken väntas fortsätta höja räntan tills man ser att inflationen dämpas. Ja, högre bolåneräntor får vi nog lära oss att leva med, men inflationen kommer på sikt att sjunka. Det betyder inte att priserna kommer falla, men att de åtminstone inte fortsätter stiga i samma takt.


Detta kan du göra!

  • Om du äger din bostad, se över om du kan förhandla bolåneräntan med din bank, eller byta till ett billigare lån.
  • Genom att ta med matlåda kan du spara upp till 22 500 kronor på ett år! Läs om hur jag har räknat på matlåda vs utelunch.
  • En familj slänger mat för i genomsnitt 3 000 - 6 000 kr om året. Minska matsvinnet så kan du spara tusenlappar!
  • Har du höga räntekostnader? Jämkning, alltså justering av skatten, kan vara ett sätt att minska dina månadsutgifter så att du slipper ligga ute med pengarna tills skatteåterbäringen kommer. Kolla upp om jämkning är ett alternativ för dig.
  • Vi har prylar för tusentals kronor i förråden. Det kan alltså löna sig att rensa ur och sälja.
  • Arbetslösheten väntas öka under 2023. Skulle du få svårt att klara månadskostnaderna om du förlorar jobbet? I så fall bör du fundera på att skaffa låneskydd eller inkomstförsäkring.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Dela