Hus med lägenheter

Vad är skillnaden mellan en äkta och oäkta förening?

Har du någon gång gått på lägenhetsvisningar och eller varit intresserad av att lägga bud på ett objekt har du säkert kommit i kontakt med begreppen äkta och oäkta bostadsrättsförening. Vissa säger att man ska akta sig för det ena medan andra menar att det inte spelar så stor roll. Vi reder ut begreppen här.

I grund och botten grundar sig begreppen i hur stor del, i procent, av medlemsbasen som föreningen får in sina intäkter ifrån. Detta skiljer sig från olika bostadsrättsföreningar och påverkar i sin tur beskattningen för både föreningen och den enskilda medlemmen vid en försäljning. Förenklat kan man definiera äkta och oäkta bostadsrättsföreningar på följande sätt:

Äkta bostadsrättsförening - Bruksvärdet i föreningen består till minst 60 % av intäkter från privatpersoner som är bostadsrättsinnehavare och medlemmar i föreningen.

Oäkta bostadsförening - Bruksvärdet i föreningen består till mer än 40 % av intäkter från hyreslokaler, hyreslägenheter eller företag som äger bostadsrätter i föreningen.

Vid köp av en bostad i en äkta bostadsrättsförening

Köper du en lägenhet i en äkta bostadsrättföreningen köper du ett objekt i en förening som Skatteverket betecknar som ett privatbostadsföretag. Privatbostadsföretag är ekonomiska föreningar eller aktiebolag vars huvudsakliga syfte är att förse bostäder för ”kvalificerad användning” åt sina medlemmar eller delägare. Med kvalificerad användning åsyftas samtliga lägenheter i föreningen samt de gemensamma utrymmen som medlemmarna nyttjar gemensamt. Trappor, hissar, förråd, tvättstugor med mera.

Om intäkten (brukshyran) för föreningens samtliga lägenheter och gemensamma utrymmen kommer från minst 60 % av medlemmarna klassas föreningen som en äkta bostadsrättsförening. Vid försäljning av en lägenhet i en äkta bostadsrättsförening så kommer du skatta på 2/3 av reavinsten men har rätt att skjuta upp den skatten om du köper en ny lägenhet i en äkta bostadsrättsförening.

Hus med lägenheter

Vid köp av en bostad i en oäkta bostadsrättsförening

Köper du en lägenhet i en oäkta bostadsrättsförening köper du ett objekt i en förening som till stor del (mer än 40 %) får sin intäkt genom att hyra ut lokaler som inte används för boende. Detta kan vara lokaler som används som butik, restaurang eller kontor. Detta medför att föreningen beskattas annorlunda jämfört med en äkta bostadsrättsförening och behöver betala skatt på verksamhetens överskott.

För dig som är medlem och bostadsrättsinnehavare är ofta avgiften för din bostad i en oäkta bostadsrättsförening lägre än i en äkta vilket kan medföra att du förmånsbeskattas. Vid en försäljning av en lägenhet i en oäkta bostadsrättsförening behöver du skatta på hela vinsten och du har inte möjlighet att ansöka om uppskov.

Bild från ett café

Mer info kring skatteregler för olika typer av bostadsrättsföreningar går hitta hos Skatteverket.

Mer läsning på ämnet boendeekonomi

Dela