Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, följa upp hur webbsidan används, samt för att stödja vår marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Ok

Snabbguide: De 5 vanligaste fondtyperna

Du har säkert hört om till exempel aktiefonder, indexfonder och räntefonder. Vad betyder de och vilka passar dig? Läs Magnus snabbguide och få bättre koll på några minuter.

Tidtagarur som symboliserar ICA Bankens snabbguide till fondtyper

Aktiefonder

En aktiefond lägger minst 75 procent av dina pengar på aktier, resten i räntepapper. Aktiefonden har ofta en bestämd inriktning, till exempel att bara investera i svenska företag, IT-företag eller småbolag. Aktiefonden innehåller aktier från sexton upp till hundratals olika företag. Fördelen med många bolag i fondportföljen är att riskerna sprids – några kan gå dåligt utan att det påverkar helheten. Nackdelen är att det är svårt för dig som kund att bilda dig en uppfattning om vad dina pengar egentligen investeras i.

Risknivå: 5–7 av 7. Aktiefonder räknas som högriskfonder. De aktiefonder som satsar på osäkra tillväxtmarknader får en extra hög risk och ditt sparande kan svänga mycket upp och ner i värde. Läs gärna mer om risknivåer och riskskalan.

Årlig avgift: ca 1,6 procent i snitt

Passar dig som har is i magen när fonderna svänger i värde och inte planerar att ta ut pengarna de närmaste 5–7 åren, utan planerar att spara på lång sikt. Du ska vara beredd att ta en hög risk mot möjligheten att få bra utdelning om börsen går upp.

Blandfonder

Den här typen av fonder investerar i både aktier och räntebärande papper. Fördelningen bestäms av blandfondens förvaltare. Därför skiljer den sig mellan olika fonder och kan också ändras med tiden i en och samma fond. Är det skakigt på börsen en period kan förvaltaren dra ner andelen aktier för att minska risken för att fonden ska tappa i värde. Blandfonder har lägre risk än aktiefonder, men kan ge betydligt bättre avkastning än räntefonder.

Risknivå: 3–5 av 7. Risken med blandfonder beror på fördelningen mellan aktier och räntepapper. Blandfonder med högre andel aktier har högre risk än tvärtom.

Årlig avgift: ca 1,3 procent i snitt

Passar dig som sparar på längre sikt och vill ta del av börsuppgångar men inte är beredd att förlora alla pengar om värdet faller.

Räntefonder

En räntefond placerar sitt kapital i räntebärande papper, till exempel obligationer eller statsskuldsväxlar. Du kan placera dina pengar i en kort eller lång räntefond. En kort räntefond placerar på mindre än ett års sikt och en lång räntefond placerar på mer än ett års sikt. Eftersom avkastningen för räntefonder generellt är låg är det en bra idé att titta lite extra på den årliga fondavgiften, så den inte äter upp för mycket av det du får ut.

Risknivå: 1–2 av 7

Årlig avgift: ca 0,4 procent i snitt

Passar dig som vill ha få möjlighet till bättre avkastning än på ett sparkonto, men inte ta höga risker.

Indexfonder

En indexfond innehåller aktier som följer ett bestämt börsindex, till exempel de 30 mest köpta och sålda aktierna på Stockholmsbörsen. När det går bra för de här bolagen på börsen stiger fonden i värde. En indexfond har ingen förvaltare som väljer vad som ska köpas eller säljas av, utan sköter i princip sig själv. Därför är fondavgifterna låga.

Risknivå: Beroende på vilket index fonden följer. Risken är oftast lägre om index innehåller många bolag och en bred marknad.

Årlig avgift: 0,1–0,5 procent

Passar dig som sparar långsiktigt.

Hedgefonder

Målsättningen med hedgefonder är att de aldrig ska minska i värde, oavsett utvecklingen på börsen. Hedgefonder har friare regler kring hur pengarna får placeras än övriga fondtyper och innehållet ändras ofta. Risknivån kan skilja mycket mellan olika hedgefonder, men den kan också variera i en fond från en månad till en annan. Som kund kan det vara svårt att få grepp om de investeringar som görs och ofta krävs en större summa som första insättning.

Risknivå: Hedgefonder har ofta lägre risk än aktiefonder, men det finns även hedgefonder som har hög risk. Trots sin målsättning kan de gå med förlust.

Årlig avgift: ca 1,6 procent. Ofta betalar du en lägre förvaltningsavgift upp till en bestämd nivå och därefter en ”prestationsbaserad avgift” om nivån överträffas.

Passar dig som har ett större startkapital, planerar att spara 2–5 år och vill undvika stora svängningar på börsen.

› Läs också om hur du sparar smart på kort och lång sikt

Magnus Hjelmér

Vardagsekonom

Twitter: @MagnusHjelmer
Facebook: @ICABanken

Vad som anges i artikeln ska inte anses som fondrådgivning utan som tips om vad som är bra att tänka på.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sparskola

För dig som vill komma igång med ett sparande, spana in Vardagsekonomens sparskola.

› Sparskolan, del 1
› Sparskolan, del 2