Kalahaspel med glaspärlor i olika fack

Vad händer med sparandet vid separation och skilsmässa?

Vad lagen säger om ert sparande och hur det ska fördelas vid en bodelning skiljer sig mycket åt beroende på om ni är gifta eller sambo. Här får du veta mer.

Bodelning vid skilsmässa – allt sparande ingår

När ni ska skiljas gäller att allt sparande räknas in i bodelningen och ska delas lika, om ni inte tagit upp det i ett äktenskapsförord. Det gäller både gemensamt sparande och era enskilda, även privat pensionssparande (om det inte anses finnas särskilda skäl att undanta pensionssparandet). Saldot på andra konton, till exempel era lönekonton, ska också delas lika mellan er. Brytdag är den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till rätten.

Bodelning vid separation – inget sparande ingår

Vid en separation mellan sambor räknar man bara in gemensam bostad och samboegendom, alltså gemensamt bohag som ni köpt eller fått för att använda tillsammans. Sparande ingår med andra ord inte i bodelningen alls.

Däremot gäller samäganderättslagen, som säger att gemensamt sparande ska delas upp efter äganderätt, alltså efter hur mycket var och en av er ”äger” på kontot. Om det inte går att visa någon sådan uppdelning ska pengarna delas lika.

Sparande till barn

Konton som står i barnets namn tillhör barnet och ingår aldrig i bodelning. Skulle du däremot spara till barn på ditt eget konto räknas det in i bodelningen och ska delas lika vid en skilsmässa, om det inte finns något äktenskapsförord. I vår artikel om barnsparande vid separation och skilsmässa får du tips på hur ni kan lägga upp det fortsatta sparandet.

Läs också: Bolån vid separation och skilsmässa


Tips! Juridisk rådgivning och avtal genom Lexly

Med vår samarbetspartner Lexly kan du få hjälp med juridisk rådgivning och avtalsskrivning, till exempel äktenskapsförord och bodelningsavtal. Som kund hos ICA Banken får du bland annat förmånliga priser på avtal online.

Till erbjudandet

Dela