Bild på spargrisar på en gräsmatta

Så sparar våra kunder

Funderar du på hur mycket du ska spara varje månad och vad sparar egentligen andra i min ålder? Du ska egentligen inte jämföra dig själv med andra eftersom vi alla har olika ekonomiska förutsättningar. För att stilla din nyfikenhet har vi ändå tagit reda på lite kring detta.

I denna genomgång har vi enbart tittat på vad ICA Bankens kunder månadssparar i fonder hos oss.

När undersökningen gjordes våren 2024, kunde vi se att storleken på månadsbeloppet inte skiljde sig så mycket mellan de olika åldersgrupperna.

Månadssparande per åldersgrupp

Bild på ett diagram som visar hur mycket man månadssparar i fonder i olika åldersgrupper

Som diagrammet ovan visar, månadssparar den genomsnittliga kunden ungefär 1 200 kr/mån i fonder hos oss (röda horisontella linjen). Åldersgrupperna 18–30 år, 31–40 år och 41–50 år ligger nästan prick på det genomsnittliga månadsbeloppet.

Åldersgruppen 51–60 år sparar lite mer per månad än snittet i fonder och ligger på ca 1 300 kr/mån. Den åldersgrupp som månadssparar mest i fonder är de som är 61–70 år, som sparar strax under 1 400 kr/mån.

En åldersgrupp avviker lite mer från snittet

Den grupp som avviker från snittet är personer över 70 år, där sparandet i fonder ligger på ca 900 kr/mån. Det är naturligt att man sparar mindre när man blir äldre, eftersom det är nu man ska använda sina sparade pengar.

Månadssparande per åldersgrupp och kön

Bild på ett diagram som visar skillnaderna på hur mycket män och kvinnor månadssparar i fonder

Diagrammet ovan visar skillnaderna mellan månadssparande i fonder fördelat på ålder och kön. Det genomsnittliga beloppet som män sparar i fonder per månad hos ICA Banken ligger på strax under 1 500 kr/mån (röda horisontella linjen) och kvinnor sparar lite mer än 1 200 kr/mån (orangea horisontella linjen)

I åldersgruppen 18–30 år är skillnaderna mellan vad män och kvinnor väljer månadsspara i fonder som störst. Att män sparar mer i fonder kan bero på att män ofta tar en högre risk med sitt sparande och att kvinnor kanske väljer andra sparformer än fonder i större utsträckning. Det har vi inte tittat närmare på i denna undersökning.

När vi kliver över till åldersgruppen 31–40 år krymper skillnaderna något mellan män och kvinnor och är som minst i åldersgrupperna 41–50 år och 51–60 år.

När vi sedan tittar på gruppen 61–70 år och de som är över 70 år. Då drar männen ifrån igen och skillnaderna ökar.

Fler kvinnor än män månadssparar

Bild som visar att det är fler kvinnor än män som månadsspara i fonder

En intressant notering är att det är fler kvinnor än män som månadssparar i fonder i alla åldersgrupper.

I åldersgrupperna 18–30 och 31–40 år är fördelning ungefär att 58 % av de som månadssparar i fonder är kvinnor och 42 % är män. Sedan jämnar skillnaden ut sig lite i grupperna 41–50 och 51–60 år.

Kvinnorna drar ifrån i åldersgruppen 61–70 år och det är här som skillnaden är som störst. Fördelningen idenna grupp är att det är ca 60 % kvinnor och 40 % män som månadssparar i fonder.

I den äldsta åldersgruppen är skillnaderna som minst om vilka som månadssparar i fonder mellan könen.

Börja månadsspara i fonder

Om du vill börja månadsspara i fonder behöver du först öppna ett investeringssparkonto, eller så kallat ISK. När du öppnat detta kan du börja köpa fonder som finns i vår fondlista.

Fördelen med att månadsspara i fonder är att det sköter sig själv. När kursen på en fond går ned får du fler an­delar för ditt månadsbelopp och när kursen går upp får du färre andelar. Med ett månadsspar i fonder sprider du ut risken över tid. Att försöka tajma en fonds upp och nedgångar med engångsinsättningar är svårt.

Öppna ISK

Vi har också depåkonto om du tycker det passar dig bättre.

Läs mer om sparande


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Dela