Göra en budget

Göra en budget

Jag tycker alla ska göra en hushållsbudget. Det är bästa sättet att få en bra överblick av hushållets hela ekonomi. Här går jag igenom hur man gör en budget och hur du kan använda den för att förbättra din ekonomi.

Budgetmall 

För att kunna göra en budget behöver du ta fram uppgifter på hushållets inkomster och utgifter. Det gör du enklast genom att titta på din (eller er) kontohistorik på internetbanken. Nu är det dags att fylla i budgetmallen!

Här laddar du ner vår budgetmall (Excel-format)

1. Sammanlagd inkomst

Räkna ihop inkomsterna för ditt hushåll en normal månad, efter skatt. Förutom lön, pension eller CSN kan det vara barnbidrag, sjukpenning eller utbetalning av tjänstepension.

2. Kostnader

Dags att fylla i dina olika utgifter per månad i kolumnen Månadens utfall. Man brukar dela upp i fasta kostnader och rörliga kostnader. Kostnader som inte passar in i någon av budgetkategorierna kan du lägga i Övrigt. Använd gärna anteckningsfältet för att komma ihåg vad som ingår där.

Fasta kostnader är de som du har svårt att bli av med. Hit räknas exempelvis hyra, el, försäkringar, låneräntor och mat. Det kan ändå gå att få ner de fasta kostnaderna genom att byta till ett billigare elavtal, se över sina försäkringar och samla eller flytta sina lån.

I rörliga kostnader ingår inköp som inte är livsnödvändiga, som till exempel kläder, julklappar, media och frisörbesök. Det är oftast här det går lättast att spara om det är svårt att få pengarna att räcka.

Tänk på! Vissa typer av kostnader skiljer sig mycket mellan olika månader. Andra kan komma mer sällan, en gång per kvartal eller år. I budgetmallen får du uppskatta vad du betalar i snitt per månad. Kom bara ihåg att ha med i beräkningen att dina utgifter i verkligheten kommer skilja sig åt olika månader, så att du klarar exempelvis årspremien på din försäkring.

3. Sparande

Fyll i ditt sparande den senaste månaden, till exempel buffertsparande, privat pensionssparande, barnsparande barnsparande (om du har barn) och målsparande till exempelvis semestern.

Tips! Min rekommendation är att lägga minst tio procent av inkomsten i sparande. Det fördelar du i sparande på kort och lång sikt. Först och främst ska du se till att ha ett buffertsparande så att du klarar oförutsedda utgifter. Läs gärna mer om hur du prioriterar ditt sparande på bästa sätt, bland annat i vår pensionsguide mer råd utifrån din ålder, och om hur du kan spara smart med olika sparformer.

Hur gick det?

Nu har du fyllt i allt. Blev det plus eller minus på sista raden? Ibland kan det vara svårt att veta hur mycket det är ”normalt” att lägga på olika saker. Konsumentverket gör varje år en budgetguide med beräknade hushållskostnader för olika åldrar.

Om du har pengar kvar på sista raden…

Grattis, du har en trygg ekonomi! Fundera på att öka på ditt sparande, så att du kan fortsätta sova lugnt trots inflation och tillfälliga extrautgifter. Använd kolumnen Målbudget för att fylla i de förändringar du skulle vilja göra. Tänk bara på att se över din budget om din livssituation förändras.

Om det är minus på sista raden…

Genom att börja med budget har du redan tagit första steget för att förbättra din ekonomi! Genom att titta på kolumnen Månadens utfall kan du nu börja räkna på var någonstans du kan minska dina utgifter. Jämför gärna med Konsumentverkets rekommendationer för din ålder och livssituation för att se var dina kostnader drar i väg.

  • Går det att dra ner på shopping genom att köpa second hand i stället?
  • Kan du sänka matkostnaderna genom att planera, storhandla och göra matlådor?
  • Kan du byta till billigare elavtal, försäkringar eller lån?
  • Om dina boendekostnader äter upp en stor del av inkomsten, har du funderat på att byta till ett billigare boende?

Använd kolumnen Målbudget för att fylla i de förändringar du kan göra, och använd gärna anteckningsfältet. Tänk också på att ta höjd för prisökningar. Och glöm inte att få med sparandet!

Tips! Följ upp din budget varje månad. Uppdatera kolumnerna Månadens utfall och Målbudget för att kunna följa och anpassa din ekonomi tills du når dit du vill. Därefter behöver du bara komma ihåg att se över din budget när din livssituation förändras.

Budgetera mera, lycka till! Gå gärna vidare och läs mina spartips för att få din vardagsekonomi att räcka lite längre. Se inläggen från vardagsekonomen.

Dela