Mäklare har visning av en bostad

Tips för att välja mäklare

Mäklare är specialister på att förmedla bostäder och fastigheter. Att anlita en mäklare kan verka dyrt, men med rätt hjälp blir din försäljning snabbare, lättare och i slutändan mer lönsam. Här ger vi tips på hur du hittar en bra mäklare för din bostad.

Vad gör mäklaren vid en bostadsförsäljning?

Förutom att hjälpa dig hitta en köpare, ansvarar mäklaren personligen för att den slutgiltiga affären genomförs på rätt sätt, ”enligt lag och god fastighetsmäklarsed.” Längs vägen ska mäklaren kunna ge råd, tips och handfast hjälp med att marknadsföra din bostad på ett attraktivt sätt, samt hålla i visningar och budgivning på ett tryggt och professionellt sätt.

Jämför och träffa mäklare

Börja med att söka på Internet och fråga vänner och bekanta om tips på mäklare i ditt område. Gör en lista och jämför. Är det en stor eller liten aktör? Är den ansluten till en branschorganisation? Gör den ett trovärdigt intryck på dig och dina potentiella köpare? Kontrollera alltid att mäklaren är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen utan några varningar.

Kontakta sedan intressanta mäklare och be om ett möte för kostnadsfri värdering av din bostad. Tänk på värderingsmötet som en anställningsintervju, där mäklaren ska kunna bemöta dina frågor och önskemål på ett bra sätt. Vill du se närmare hur en viss mäklare arbetar kan du dessutom gå på någon av hens visningar.

Ställ frågor till mäklaren

Dina mäklarkandidater måste kunna göra en seriös och välmotiverad värdering av din bostad. Mäklaren bör också kunna komma med tips på möjliga åtgärder som kan höja priset. Kom ihåg: den som värderar högst är inte nödvändigtvis den som är mest lämpad för uppdraget.

Lokalkännedom och kompetens

Kolla att mäklaren kan svara på spekulanters frågor om närområdet, dess prisläge och den service som finns i närheten: skolor, butiker, gym och restauranger. Fråga också hur upptagen mäklaren är just nu. Kan hen lägga den tid som krävs på din försäljning? Om din bostad är annorlunda eller speciell på något sätt, bör mäklaren visa att hen har rätt kompetens och har sålt liknande objekt framgångsrikt.

Mäklare ställer ut skylt om att det är visning av en bostad

Marknadsföring och visningar

Det är viktigt att du får koll på det praktiska kring försäljningen, vilka tjänster som ingår i mäklarens arvode och vilka kostnader som tillkommer, till exempel för annonsering och styling. Hur når ni rätt målgrupp – på olika webbsidor, i lokaltidningen eller i sociala medier? Hur aktiv är mäklaren i att förbereda visningar och att guida spekulanter? Hur tänker hen kring förhandsvisningar och extravisningar, och vad händer om bostaden inte blir såld?

Budgivning

Som säljare bestämmer du hur budgivningen på din bostad ska gå till. Här är det extra viktigt att du känner dig trygg med mäklarens tillvägagångssätt och kompetens. Diskutera regler och alternativ, och fråga om det praktiska: hur kommer du till exempel att hållas uppdaterad om budgivningen?

Mäklararvode

Du och din mäklare behöver vara överens om hur arvodet ska beräknas och när det ska betalas. Det finns olika typer av mäklararvode. Provision innebär att mäklaren får en viss procent av köpeskillingen. En annan vanlig modell är arvodestrappan, med en grundprovision och ett tillägg som avgörs av slutpriset. Mäklaren kan också utföra sitt uppdrag till ett fast pris som bestäms i förväg.

Ensamrätt

I mäklarens uppdrag ingår vanligen en period på högst tre månader då mäklaren har ensamrätt till försäljningen. Om bostaden säljs inom denna period har mäklaren rätt till arvode även om försäljningen sker utan hens hjälp. Det är bra att klargöra frågor kring ensamrätten innan du anlitar en viss mäklare.

Teckna förmedlingsuppdrag

När du har valt din mäklare är det fortfarande viktigt att ha tydlighet och trygghet genom hela försäljningen. Därför är det bäst att teckna ett förmedlingsuppdrag. Detta är ett skriftligt avtal mellan dig och den enskilde mäklaren – inte en mäklarfirma – som slår fast vad som ingår i uppdraget. Här klargörs sådant som mäklararvode, ensamrätt, samt om och när en annan mäklare kan träda in och avlasta, till exempel vid sjukdom.

Mer läsning på ämnet boendeekonomi

Dela