kitchen

Dolda fel och undersökningsplikt vid bostadköp

När du ska köpa eller sälja en bostad kommer det ofta frågor och påståenden om dolda fel, undersökningsplikt och besiktning. Här får du veta vad som gäller.

Vad räknas som dolt fel?

Ett dolt fel är ett fel som finns redan när du köper bostaden, men som inte går att upptäcka ens vid en noggrann undersökning. Felet ska inte heller kunna anses som rimligt med tanke på husets ålder, skick eller pris. Det ska vara ett fel som inte borde finnas där och inte syns, men finns ändå. Som exempel kan ett läckande tak i en nybyggd villa räknas som ett dolt fel, medan det inte gör det i ett äldre hus med gammalt tak. På samma sätt är en vattenskada troligtvis ett dolt fel i ett nyrenoverat badrum med felaktigt tätskikt, men däremot inte i ett gammalt, orenoverat badrum. Som köpare förväntas du inse att olika typer av skador är vanliga i ett äldre hus, i våtrum med äldre standard eller liknande.

Undersökningsplikt när du köper en bostad

Enligt lagen ligger ett väldigt stort ansvar på dig som köpare när det gäller att ta reda på bostadens skick. Den så kallade undersökningsplikten är mycket omfattande och täcker in allt du kan se med blotta ögat i alla utrymmen, men också avlopp, badrum, elinstallationer, ventilation, radonhalt m.m. Handlar det om ett fritidshus med egen brunn måste du själv kolla upp vattenkvaliteten.

Fel som du borde ha kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning är aldrig säljarens ansvar, i vissa fall även om hen lämnat uppgifter som inte stämmer. Undersökningsplikten gäller som sagt också sådant som inte syns, men som man kan förvänta sig utifrån bostadens ålder, vilket skick den är i, eller om priset är ovanligt lågt. Som köpare är det därför vanligt att anlita en besiktningsman som går igenom bostaden innan man skriver på köpeavtalet.

Överlåtelsebesiktning när du säljer en bostad

Som säljare har du ingen bindande upplysningsplikt, men du får givetvis inte ljuga om bostadens skick. Du är däremot ansvarig för dolda fel som upptäcks upp till tio år efter försäljningen. Det kan alltså innebära att du får betala tillbaka en del av priset för bostaden, eller bli dömd till skadestånd. Det mest extrema fallet är om köparen anmäler ett större fel inom ett år efter köpet. Då kan kontraktet och köpet hävas. Funderar du på att sälja din bostad kan det alltså vara värt att låta göra en överlåtelsebesiktning. Du kan nämligen inte bli ersättningsskyldig för fel som du informerat köparen om. Ett alternativ är att teckna någon av de dolda fel-försäkringar som finns på marknaden. Den täcker kostnader för de eventuella dolda fel som kan visa sig inom tio år efter överlåtelsen.

Dela