Svenskarna och den nya ekonomiska verkligheten

I den här rapporten undersöker vi hur svenskarna har påverkats av den ekonomiska utvecklingen, med fokus på svenskarnas kunskap om ekonomi, deras ekonomiska beteenden, samt hur de ser på framtiden.

Vippbräda med fina saker

Höjdpunkter i rapporten

Kunskap

 • 91 % av svenskarna uppger att de har tillräckligt med kunskap om ekonomi för att kunna ta bra beslut.
 • 62 % av männen som lever i en relation uppger att de kan något mer eller mycket mer än sin partner. Motsvarande siffra för kvinnorna är endast 22 %.
 • 15 % av svenskarna uppger att de har något sämre eller mycket sämre kontroll över sin ekonomi nu jämfört med för sex månader sen.
 • Bland föräldrar med barn under 18 år uppger var femte (22 %) att de har sämre kontroll över sin ekonomi nu.

Beteende

 • Varannan svensk (50 %) uppger att de sänkt sin levnadsstandard väldigt lite eller inte alls det senaste året. Endast 14 % upplever att de sänkt sin levnadsstandard mycket.
 • Mer än var tredje person (35 %) har mått dåligt över sin ekonomi det senaste året.
 • Varannan ung person (49 %) har mått dåligt över sin ekonomi det senaste året.
 • Varannan svensk (52 %) uppger att de följer upp och ser över sina utgifter varje månad.
 • Knappt var femte (18 %) uppger att de följer en månadsbudget.
 • Två av tre (66 %) säger att de regelbundet spenderar pengar på oplanerade inköp.

Framtid

 • 52 % av kvinnorna oroar sig för att matkostnaderna ska öka ytterligare kommande sex månader. Motsvarande siffra för männen är 36 %.
 • 17 % av svenskarna oroar sig för att inte ha råd med resor och nöjen kommande sex månader.
 • En majoritet av svenskarna (54 %) kan absolut inte tänka sig att flytta hem till en förälder eller annan nära anhörig för att stärka sin ekonomiska situation.
 • För att stärka sin ekonomiska situation framöver kan svenskarna tänka sig att:
  29 % - Sälja ägodelar
  22 % - Sälja värdepapper, aktier och fonder
  15 % - Ta ett extrajobb

Om rapporten

Under en lång period har den svenska ekonomin blomstrat och många hushåll har haft en stabil grund att stå på. Men den senaste tiden har den oroliga omvärlden resulterat i en lika orolig ekonomi. Nu behöver vi acceptera att utvecklingen som sker inte är ett tillfälligt tillstånd som snart kommer att återgå till det vi minns som det “normala”. Det är snarare den period vi har bakom oss som har varit undantaget. Vi står inför en ny ekonomisk verklighet där individens förmåga att anpassa sig och agera blir avgörande.

Ladda ned rapporten (pdf)

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av ICA Banken. Den bygger på ca 1000 intervjuer med den svenska allmänheten, 18–79 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifo-panelen, mellan 21–28 februari 2023.

Varför gör vi det här?

Vi på ICA Banken vill göra varje dag lite enklare, bland annat genom att hjälpa våra kunder att spara pengar i de små, vardagliga situationerna. För att lyckas med detta vill vi med Pengakollen skapa en tydligare bild av hur svenskar hanterar sin ekonomiska vardag.

Om Magnus Hjelmér

Magnus Hjelmér, VardagsekonomMagnus är ICA Bankens vardagsekonom som brinner för att göra ekonomi enkelt. Som vardagsekonom delar han med sig av tips, idéer och kommentarer på aktuella händelser.