Person som läser på en faktura

Välj rätt elavtal och spara pengar

Utöver att hålla nere elförbrukningen kan du också påverka dina elkostnader genom vilken elleverantör och typ av elavtal du väljer. Här reder Vardagsekonomen ut vilka kostnader du kan påverka samt fördelar och nackdelar med olika avtalstyper.

När elpriserna skjutit i höjden har många gjort stora ansträngningar för att sänka sin elförbrukning. Att vi tillsammans minskar den totala efterfrågan på el hjälper till att hålla priserna nere på elbörsen. Men det finns också andra sätt att påverka elräkningen som elbolagen kanske inte pratar lika mycket om, nämligen genom att byta leverantör eller avtalstyp.

Elnätsbolag eller elbolag – vad är skillnaden? 

För att kunna få el hem till din bostad behöver du ha två olika avtal. Det ena gäller transporten av elen genom elnätet och sköts av elnätsbolaget på din ort. Du kan alltså inte välja elnätsbolag eller påverka priset.

Det andra avtalet, det så kallade elhandelsavtalet, gäller den el du förbrukar och här kan du välja fritt – både leverantör och vilket typ av avtal du vill ha; rörligt pris, bundet eller timprisavtal. Gå gärna in och jämför priser på elpriskollen.se.

Vilken typ av elavtal passar dig?

Fastprisavtal

Du betalar samma pris per kilowattimme under hela avtalsperioden. Vanlig bindningstid är 6 till 36 månader.

  • Fördelar: Du påverkas inte när elpriserna pendlar upp och ner, utan bara av hur mycket el du förbrukar
  • Nackdelar: Byter du elhandelsavtal innan avtalstiden är slut kan du bli skyldig att betala ”skadestånd”. Det kan vara svårt att teckna ett fast avtal till ett bra pris. 

Avtal med rörligt pris

Priset per kilowattimme räknas ut som ett medelvärde per månad av priset på elbörsen, plus vissa påslag. Det finns också de bolag som använder så kallat volymvägt elpris. Då utgår man från kundernas gemensamma elförbrukning per timme tillsammans med timpriset på elbörsen i beräkningen.

  • Fördelar: Bra för dig som inte kan eller vill styra om din elförbrukning över dygnet och därför inte tjänar på ett timprisavtal. Oftast ett billigare alternativ än fastprisavtal.
  • Nackdelar: Din elkostnad blir svårare att förutse än med fastsprisavtal. Om du har elbil kan det bli billigare med timprisavtal, eftersom du då kan ladda till lägre pris på natten.

Timprisavtal  

Du betalar ett timpris som justeras utifrån utbud och efterfrågan. Det innebär att elpriset oftast är som lägst på natten och som högst vissa tider på dagen. Många elbolag har en app som visar elpriset per timme under det kommande dygnet.

  • Fördelar: Har du möjlighet att styra din förbrukning över dygnets timmar kan detta vara ett bra alternativ.
  • Nackdelar: Om du inte kan justera din förbrukning när elpriset är högt kan detta avtal i stället leda till ökade kostnader. 

Undvik anvisningsavtal!

Om du inte accepterat avtalsvillkor för vare sig fast eller rörligt pris så får du något som heter anvisningsavtal. Det är ett tillfälligt avtal som gäller tills vidare och är dyrare än de övriga avtalsformerna. 

 Tänk på det här! 

  • Prisjämför alltid ditt elhandelsavtal på exempelvis elpriskollen.se 
  • Undvik anvisningsavtal, det är den dyraste formen.
  • Om du jämför elpris med en vän, tänk på att en del elbolag anger timpris inklusive moms och andra avgifter, medan andra endast anger spotpriset.
  • Kontrollera uppsägningstiden, vissa bolag har kort tid andra 12 månader.

Mer läsvärt på ämnet

Få elstödet till ditt konto i ICA Banken, läs mer om utbetalning av elstöd.

Dela