Ägg i olika färger

ICA Banken lanserar en ny egen räntefond

Våra tre fonder Modig, Måttlig och Varlig får nu sällskap av en fjärde fond som heter ICA Banken Räntefond. Som namnet talar om, handlar det om en räntefond som är en fond med lägre risk.

ICA Banken Räntefond

Rådande marknadsläge med lite högre räntor skapar bra förutsättningar för den som vill spara i räntor eller i räntefonder. Av den anledningen lanserar ICA Banken en egen räntefond. Vår nya räntefond är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i svenska och nordiska företagsobligationer med god kreditvärdering (investment grade). En aktivt förvaltad fond innebär att förvaltarna tar aktiva beslut om att köpa och sälja värdepapper i fonden. ICA Banken Räntefond har som mål att skapa en högre avkastning än genomsnittet på den svenska räntemarknaden.

Fondens hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond (artikel 8) enligt EU-förordningen SFDR som rör hållbarhetsinformation. Hållbarhet är en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Fördelar med ICA Banken Räntefond

  • Lägre risk (Risknivå 2 av 7)
  • Investerar i obligationer som har den högsta kreditvärdigheten och är de säkraste räntepapper man kan investera i.
  • Innehåller obligationer som vanligtvis ger en stabil och förutsägbar avkastning

Spara i ICA Banken Räntefond

Denna räntefond kan vara ett alternativ för den som planerar att fondspara på minst 2 år eller mer.

För att fondspara hos ICA Banken, behöver du vara bankkund och ha ett ISK eller depåkonto.

  • Låg årlig avgift på 0,40 %

ICA Banken Räntefond

Mer på ämnet fonder


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer information om fonderna och riskerna återfinns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr som återfinns på icabanken.se. Fonderna ICA Banken Modig, ICA Banken Måttlig, ICA Banken Varlig och ICA Banken Räntefond är specialfonder och förvaltas av Case Kapitalförvaltning AB. Informationen om fonderna baseras på uppgifter från Morningstar.

Dela