Tjej och kille med varsin mobiltelefon

Är killar bättre på ekonomi?

ICA Bankens undersökning visar att var tredje tjej tycker att hon behöver lära sig mer om ekonomi, men bara var tionde kille. Varför är det så? Vi frågade vår vardagsekonom Magnus Hjelmér och Tova Larsson, verksamhetschef för utbildningsprojektet Ung Privatekonomi.

I vår nya rapport Pengakollen svarar hälften i åldern 18–29 år att de mått dåligt över sin ekonomi det senaste året. Framför allt gäller det tjejer – hela 60 procent. En tredjedel av tjejerna säger också att de behöver lära sig mer om privatekonomi, jämfört med bara 10 procent av killarna i samma ålder. Oavsett ålder tycker fler män än kvinnor i undersökningen att de kan tillräckligt om ekonomi för att kunna ta bra ekonomiska beslut. Och 62 procent av männen i en relation påstår att de kan mer om ekonomi än sin partner, medan motsvarande siffra för kvinnorna är 22 procent.

Hur kommer det sig att unga mår dåligt över sin ekonomi?

Magnus: Många unga är studenter och lever redan på marginalen. Eller också har man kanske sitt första jobb där lönen är låg. När de som är äldre kan ta av sparandet i ett första steg, har de yngre troligtvis inte hunnit bygga upp ett sparande ännu.

Tova: Många som närmar sig 30 har alltid levt med väldigt låga låneräntor och har anpassat sin ekonomi efter det. Nu när räntorna har flerdubblats på kort tid går det inte att behålla samma standard. Om man har hunnit köpa en bostad blir det en chock att inse vad bankens ”kalkylränta” faktiskt betyder i realiteten.

Magnus: I undersökningen nämner många också att social press har fått dem att må dåligt. Den har till exempel gjort att de har spenderat mer än vad de hade tänkt, eftersom de inte vågat säga ifrån eller inte velat framstå som snåla. Om man ofta hamnar i sådana situationer kan det vara bra att förebygga genom att stämma av förutsättningarna redan i förväg och vara öppen med sina begränsningar. Det kan till och med vara så att andra omkring känner samma oro, men inte vågar säga ifrån.

Varför mår unga tjejer sämre över sin ekonomi än killar?

Tova: Det är svårt att göra uttalanden kring skillnader mellan tjejer och killar, men ibland pratar man om skillnader i hur riskbenägna tjejer och killar är generellt sätt. Om det är så att tjejer är mindre riskbenägna kan det göra att man känner ett större behov av en buffert och sparande. Jag tror också att om man känner en trygghet i sin kunskap kring ekonomi så minskar oron.  

Magnus: De senaste åren har det blivit enklare än någonsin att handla på kredit. När du handlar på nätet är "köp nu, betala sedan” ofta förvalt. Samtidigt vet vi att unga tjejers skuldbelopp har ökat snabbt de senaste åren och att näthandeln står för den största delen. För att få kontroll över ekonomin nu när det blivit tuffare tider behöver vi komma bort från att shoppa för pengar vi inte har på kontot.

Män har en större tro på sina ekonomikunskaper. Är de bättre på ekonomi?

Magnus: Precis som när det gäller bilkörning kan skillnaden till viss del säkert förklaras av att män generellt tenderar att ha en övertro på sin förmåga. Men det vi ser i undersökningen Pengakollen är att män säger sig lägga några fler minuter i veckan på sin ekonomi. Även om det låter som en liten skillnad skulle det kunna göra att de känner sig säkrare och inte lika rädda för risker. Sedan är det nog tyvärr fortfarande olika förväntningar på killar respektive tjejer, traditionellt sett.

Tova: Ja, det stämmer att förväntningarna är olika. Vi ser till exempel att även om båda könen är intresserade av aktiesparande är det vanligare att killar får medlemskap i Unga Aktiesparare i present än tjejer. Det kan leda till att killar oftare pratar om investeringar med kompisar.

Vad behövs för att öka tjejers självförtroende kring ekonomi?

Magnus: Vår undersökning visar att 65 procent har Google som främsta källa för att lära sig om ekonomi – inte skolan. Det är väldigt synd att skolan inte lägger mer kraft på de här frågorna. Inte minst eftersom allt fler unga hamnar i skuld. Istället krävs det att man är aktiv själv för att öka sina ekonomikunskaper, något som tjejer traditionellt inte har uppmuntrats till.

Tova: Det är vanligt att man ärver ett ekonomiskt beteende från sina föräldrar. Därför är till exempel utbildningsprojektet Ung Privatekonomi så viktigt, som ger oberoende kunskap. Vi går ut i skolorna för att prata ekonomi, sparande och investeringar med gymnasieelever – och mer kunskap ger mer självförtroende. Det kan ge unga tjejer viktig pepp och bra förebilder.

Dela