Mamma bär ett litet barn

Försäkra barnen i varannan vecka-familjen

Hur gäller försäkringsskyddet för barnen när de bor växelvis hos föräldrarna? Här reder jag ut vad som gäller för hemförsäkring och olycksfallsförsäkring när du bor med barnen varannan vecka och kanske har bildat en bonusfamilj.

Detta gäller för barnen i hemförsäkringen

Normalt gäller att barnen täcks av hemförsäkringen hos den förälder där barnet är folkbokfört – också under de dagar när barnet bor hos den andra föräldern. Om det av någon anledning saknas en hemförsäkring hos din ex-partner trots att de är folkbokförda där, finns en specialregel om att din hemförsäkring i så fall gäller för dina barn under 18 år när de bor hos dig. Samma sak gäller reseskyddet i hemförsäkringen. Specialregeln är gemensam för alla svenska försäkringsbolag.

Om du har bonusfamilj – tänk på detta!

Om du som tecknar försäkringen är folkbokförd på en annan adress än resten av familjen, exempelvis en övernattningslägenhet, gäller inte försäkringen för er allihop. Ni måste nämligen vara skrivna och bo på samma adress.

När barnet har fyllt 18 år

Efter 18-årsdagen ingår barnet fortfarande i förälderns hemförsäkring – men bara på bokföringsadressen. Därför är det viktigt att uppdatera barnets bokföringsadress om det flyttar hem till den andra föräldern under en period. När barnet flyttar till ett eget boende täcker inte längre förälderns försäkring.

Så gäller olycksfallsförsäkringen

Alla barn som går i skolan har olycksfallsskydd under skoltid och när de tar sig till och från skolan. Privata olycksfallsförsäkringar gäller däremot dygnet runt. Däremot finns inga generella regler, utan du behöver kolla vad som gäller för just din olycksfallsförsäkring. Hos ICA Försäkring kan man exempelvis också medförsäkra barn och bonusbarn som är folkbokförda på en annan adress så länge de bor hemma, som längst till 25-årsdagen.

Kom ihåg!

Om barnet under en period inte bor hos någon av föräldrarna, till exempel för att studera eller jobba, behöver barnet teckna en egen olycksfallsförsäkring.

Och du, glöm inte barnförsäkringen

Inte sällan står den ena föräldern på barnförsäkringen, medan den andra har ansvarat för att betala räkningar och fakturor. Efter separationen är det viktigt att någon av vårdnadshavarna tar ansvar för försäkringen och att den fortsätter betalas. Läs också min artikel Varför ska man ha barnförsäkring?

Dela