barnhänder. Varför ska man ha barnförsäkring?

Varför ska man ha barnförsäkring?

Som förälder vill man sitt barns bästa. Man är där och visar vägen, pekar i rätt riktning, tröstar, peppar och stöttar, men framför allt försöker man ge barnen rätt förutsättningar och verktyg för att de själva ska ta sig framåt.

Ekonomisk trygghet om något skulle hända - Ett viktigt steg är att ge barnen trygghet från start och här kommer barnförsäkringen in. Den kan nämligen göra stor skillnad, rent ekonomiskt, om ditt barn skulle drabbas av sjukdom eller skadas i en olycka. Försäkringen kan också bli viktig senare i livet om ditt barn skadas eller blir allvarligt sjuk som liten och exempelvis inte kommer ut i arbetslivet på grund av det.

Teckna så fort som möjligt – En barnförsäkring kan köpas så fort ditt barn skrivits ut från BB. Eftersom en försäkring även kan täcka en del medfödda sjukdomar är det viktigt att teckna den så fort som möjligt efter födseln, innan första symptomen kommer, helst direkt efter hemkomsten från BB. Försäkringen gäller nämligen endast sjukdomar och skador som uppkommit efter det att du tecknat en försäkring.

Försäkring för olycksfall via skola eller barnomsorg behöver kompletteras - En bra barnförsäkring ska därför innehålla skydd för både sjukdomar och olycksfall. Barn och ungdomar är oftast försäkrade via sin skola eller barnomsorgen. Var observant på att den försäkringen bara gäller för olycksfall och ofta bara under skoltiden. De flesta olycksfall sker under fritiden. För att ha ett heltäckande skydd behöver barn en separat barnförsäkring som gäller dygnet runt och även på lov och under resor.

Bra tips från Konsumentverket:

 • Vad gäller i din kommun? – Den försäkring som tecknas av kommunen eller privata skolor och förskolor täcker inte sjukdomar – ta reda på vad som gäller i din kommun och komplettera.
 • Alla sjukdomar ersätts inte – Det är viktigt att en barnförsäkring kan ge invaliditetsersättning både vid sjukdom och olycksfall. Alla sjukdomar ersätts inte. Barnförsäkringar har undantag för vissa medfödda sjukdomar. Dessutom finns det även andra sjukdomar där ersättningen är begränsad, till exempel vid psykiska sjukdomar.
 • Teckna tidigt – Försäkringen gäller endast för sjukdomar och skador som har uppkommit efter att försäkringen tecknades
 • Läs villkoren noga – Kontakta försäkringsbolaget om det är något du inte förstår
 • Jämför försäkringar – Du kan jämföra innehållet i olika försäkringar på Konsumenternas Försäkringsbyrås (Konsumenternas) hemsida

De viktigaste ersättningarna som ingår i en barnförsäkring är:

 • Medicinsk invaliditet (en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning)
 • Ekonomisk invaliditet (en bestående arbetsoförmåga)
 • Ersättning vid vårdbidrag
 • Engångsbelopp vid vissa allvarliga diagnoser
 • Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning
 • Ersättning vid sjukhusvistelse och vårdkostnader

Har jag den bästa försäkringen?

Hur ska man veta att man har den bästa? Jag tycker alltid att man ska jämföra försäkringar. För att få grepp om vad som ingår vill jag tipsa om Konsumenternas Försäkringsbyrå som ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering. De prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar. Vill du jämföra pris kan du använda exempelvis någon av jämförelsesajterna på nätet.

 

Lycka till!

Dela