äng med rosa bommor. Delad ekonomi.

Olika sätt för delad ekonomi

Det kan vara en stor förändring att gå från ensam härskare över sin ekonomi till total demokrati. Men allt är inte svart eller vitt, det finns många varianter på hur man väljer att dela upp det. Jag ger dig tipsen som förhoppningsvis gör övergången enklare och leder till mindre missförstånd mellan dig och din partner och er delade ekonomi.

Ekonomi - Sambo

När du blir sambo är det inte bara tvätthögarna som slås ihop, ni får också en hel del gemensamma kostnader. Exempelvis boendekostnader i form av hyra eller ränta och amortering, matkostnader eller en gemensam bil som ska tankas, beskattas och försäkras.

50/50 metoden

Har ni någorlunda lika löner kan ni dela på kostnaderna rakt av och behålla resten av lönen själv. Jag skulle inte rekommendera denna typ av delad ekonomi om inkomsterna skiljer sig mycket åt, eftersom en av er då får mindre kvar att leva på varje månad.

Procentuell uppdelning

Om skillnaden i inkomst är stor föreslår jag istället ett annat alternativ: Att ni delar upp kostnaderna efter respektive persons procentuella inkomst. Den här varianten går ut på att den som tjänar mer står för en större del av kostnaderna. Om du exempelvis drar in 60 procent av hushållets totala inkomst betalar du även 60 procent av hushållets totala gemensamma kostnader. Rättvist tycker jag!

Ekonomi - Gifta

En viktig skillnad mellan att vara gift och sambo är den så kallade giftorätten som innebär att ni har rätt till hälften av värdet på alla gemensamma tillgångar vid en bodelning. Även det ni ägde innan giftemålet. Allt ditt är mitt!

Gemensam pott

Slå ihop inkomsterna i en gemensam kassa och betala sedan kostnaderna som hushållet har. Pengarna som blir över använder ni efter eget huvud och intressen. En förutsättning för att detta ska fungera och vara rättvist är ett båda spenderar ungefär lika mycket, så att inte bara en av er får möjlighet att förverkliga sig själv.

Slå ihop och isär

Slå ihop inkomsterna i en gemensam kassa och betala därefter kostnaderna som hushållet har. Pengarna som är kvar delar ni upp lika mellan er. Det här innebär att en kan välja att spara medan den andra vill spendera.

Procentuell uppdelning

Precis som i samboexemplet är procentuell uppdelning ett alternativ. Den här varianten är som sagt ett alternativ om skillnaden i inkomst är stor. Delar ni upp kostnaderna efter respektive persons procentuella inkomst står den av er som tjänar mest för en större del av hushållets gemensamma kostnader.

Tips! Ett första steg för att förenkla vardagsekonomin kan vara ett gemensamt konto för mat och andra utgifter. Här kan du läsa mer om gemensamt konto.

Dela