Matförsäkring

I vårt bankkort och kreditkort ingår en matförsäkring för alla som är mellan 18 och 65 år som är stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du skulle förlora inkomsten på grund av en längre sjukskrivning eller arbetslöshet kan matförsäkringen ge ett tillskott till matkassan iform av en engångsersättning.

Kort, korthållare och frukostägg

Ett tillskott till matkassan när du behöver det

Från och med den 1 januari 2024 ingår det en matförsäkring i vårt bankkort och kreditkort. Den kan ge dig ett tillskott i matkassan om du som tillsvidareanställd blir långvarigt sjukskriven på grund av sjukdom eller olycksfall, eller om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet.

Inget kort? Skaffa ett av våra kort:

Bankkort

Kreditkort

Skadeanmälan Matförsäkring

Fakta om matförsäkringen

 • Ingår i vårt bankkort och kreditkort för dig som är stammis på ICA
 • Gäller för dig mellan 18 och 65 år som är stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige
 • Gäller om du blir långvarigt sjukskriven på grund av sjukdom eller olycksfall
 • Gäller om du som tillsvidareanställd blir ofrivilligt arbetslös
 • Ersättningen beräknas utifrån dina köp med vårt bankkort eller kreditkort på ICA och Apotek Hjärtat de senaste 3 månaderna
 • Utbetalningen är en engångsersättning som motsvarar två genomsnittsmånader, se nedan
 • Maximalt ersättningsbelopp är 10 000 kr
 • Utbetalas iform av ICA Presentkort som kan användas på ICA och Apotek Hjärtat

Läs försäkringsvillkoren för fullständiga villkor, undantag och begränsningar.

Mycket mer än bara ett kort

Matförsäkringen som ingår i ICA Bankens bankkort och kreditkort är en del av Enkla paketet. Det ger dig tillgång till hela vårt utbud av smarta tjänster som du behöver för att få ihop vardagspysslet kring ekonomin.

Vi har samlat hela innehållet i Enkla paketet här för dig:

Smartphone med två kort

Matförsäkringen ingår i våra kort

När gäller försäkringen?

 • För nya kunder som skaffar ICA Bankens bankkort eller kreditkort gäller en kvalificeringsperiod på 30 dagar från den dag ansökan om kortet godkändes. Försäkringen gäller för arbetslöshet eller sjukskrivning med startdatum tidigast 31 dagar efter det att du skaffade kortet.
 • För befintliga kunder som har ICA Bankens bankkort eller kreditkort är det en kvalificeringsperiod på 30 dagar från att försäkringen trädde i kraft den 1 januari 2024. För dig som har haft ditt kort sedan 1 januari 2024 eller tidigare gäller försäkringen för arbetslöshet eller sjukskrivning som har startdatum tidigast 31 januari 2024.
 • Försäkringen har också en karenstid på 30 dagar. Det innebär att du behöver vara sjukskriven eller arbetslös i minst 30 dagar för att kunna få ersättning.

Vem gäller försäkringen för?

Matförsäkringen gäller dig som privatperson som:

 • har ett giltigt bankkort eller kreditkort utgivet av ICA Banken och som är stammis på ICA
 • har en tillsvidareanställning på minst 22 timmar per vecka
 • är egen företagare (gäller endast sjukskrivning)
 • är mellan 18 och 65 år
 • är stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige

Så fungerar matförsäkringen

Vid sjukdom eller olycksfall

Om du under försäkringsperioden på grund av sjukdom eller olycksfall blir 100 % oförmögen att utföra ditt arbete som tillsvidareanställd eller egenföretagare kan ersättning lämnas från försäkringen.

Arbetslöshet

Om du under försäkringsperioden blir 100 % arbetslös från din tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist, omorganisation eller om din arbetsgivares verksamhet läggs ner och du inte får behålla din anställning, kan ersättning lämnas från försäkringen.

När kan ersättning utbetalas från matförsäkringen?

Exempel - ny kortkund

 • 1 mars godkänns din ansökan om bankkort.
 • Du har nu 30 dagars kvalificeringstid. Om du blir sjukskriven eller arbetslös under den perioden gäller inte försäkringen. 
 • Den 5 april blir du sjukskriven eller arbetslös. 
 • Du har nu 30 dagars karens från skadedatumet. Det innebär att du behöver vara sjukskriven eller arbetslös i minst 30 dagar för att kunna få ersättning.
 • Om du fortfarande är sjukskriven eller arbetslös den 5 maj kan du få ersättning från försäkringen.

Exempel - haft bankkort i ett år

 • Den 1 mars blir du sjukskriven eller arbetslös. Eftersom du har haft både bankkortet och matförsäkringen i mer än 30 dagar uppfyller du kraven om kvalificeringstid.
 • Du har nu 30 dagars karens från skadedatumet. Det innebär att du behöver vara sjukskriven eller arbetslös i minst 30 dagar för att kunna få ersättning.
 • Om du fortfarande är sjukskriven eller arbetslös den 31 mars kan du få ersättning från matförsäkringen.

Bra att veta - För nya kunder som skaffar ICA Bankens kort gäller en kvalificeringsperiod på 30 dagar från den dag ansökan om kortet godkändes.

Så beräknas ersättningen från matförsäkringen

Vid ersättning får du ett engångsbelopp som motsvarar två gånger dina genomsnittliga köp per månad av bonusgrundande varor på ICA och Apotek Hjärtat. Genomsnittet behöver överstiga 1 000 kr och köpen baseras på de tre senaste månaderna före skadedatumet.

För dig som varit bankkortskund kortare tid än tre månader baseras dina genomsnittliga köp på den tid du varit innehavare av kortet.

Räkneexempel på ersättning

Inköp med ICA Bankens bankkort eller kreditkort

Månad 1 - 1 800 kr
Månad 2 - 2 900 kr
Månad 3 - 1 600 kr
--------------------------------
Total summa köp: 6 300 kr
Genomsnittligt köp: 6 300 / 3 = 2 100 kr

Försäkringsersättning 2 100 x 2 = 4 200 kr

Frågor och svar om matförsäkringen

Vilken ersättning kan matförsäkringen ge?

Ersättningen beräknas utifrån dina genomsnittliga köp av bonusgrundande varor* på ICA och Apotek Hjärtat de senaste 3 månaderna med vårt bankkort eller kreditkort på ICA och Apotek Hjärtat som vi sedan dubblar. Har du haft kortet kortare tid beräknas genomsnittet på den tid du haft kortet.

Maximal ersättning är 10 000 kronor.

*Exempel på varor som inte är bonusgrundande är frimärken, varor från Systembolaget, samt speltjänster och i villkoren angivna produkter är undantagna. På Apotek Hjärtat är receptbelagda produkter undantagna.

Finns det några undantag i matförsäkringen?

Ja. Matförsäkringen innehåller vissa undantag och begränsningar, både vad gäller ersättning vid sjukskrivning och arbetslöshet. Exempelvis omfattas inte sjukskrivning pga psykisk sjukdom eller medicinska ingrepp.

Alla undantag och begränsningar hittar du i villkoren för matförsäkringen.

Hur betalas ersättningen ut?

Ersättningen från matförsäkringen betalas ut i form av ICA Presentkort som endast kan användas i fysisk butik och gäller på ICA och på Apotek Hjärtat.

Maxbeloppet på varje presentkort är 2 000 kronor, vilket innebär att ersättningen kan bestå av flera presentkort.

 • Presentkortet kan användas som delbetalning
 • Du behöver inte handla för hela summan vid samma tillfälle
 • Presentkorten kan inte bytas mot pengar

Är det någon självrisk på matförsäkringen?

Nej, det är ingen självrisk på matförsäkringen.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Framtidsvägen 12A, 352 22 Växjö. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

kundservicebild_kvinna4.jpg

Vi hjälper dig med frågor om matförsäkringen alla vardagar 8–18 och lördagar 10–15.


Tips för dig som är kund!
Logga in och skicka ett meddelande till kundservice.

Chatta med oss!