Kan jag lösa lån i förtid?

Ja, det kan du. Du kan göra det med extra amorteringar, eller lösa hela lånet i förtid utan kostnad.

Vill du göra något av detta, kontaktar du vår kundservice 033-47 47 90, vardagar 8–20 och helger 10–15.

För att kunna lösa ditt lån eller göra en extraamortering behöver ICA Banken säkerställa vart pengarna kommer ifrån enligt regelverk inom Penningtvättslagen. ICA Banken behöver ibland få ta del av underlag som styrker pengarnas ursprung.

Exempel på underlag och vad som behöver finnas med:

  • Om pengarna kommer från en bostadsförsäljning, behöver vi likvidavräkningen för säljaren för fastigheten eller bostadsrätten.
  • Om du fått pengar i gåva, så behöver vi ett Gåvobrev som visar att du fått pengar i en gåva. I gåvobrevet ska det framgå: Namn på gåvogivaren och gåvotagaren, samt underskrifter, personnummer, datum och belopp. Det ska också framgå att pengarna är en gåva.