Kommer även barn och ungdomar få Bankkort Mastercard istället för Maestro?

Ja, även barn och ungdomar som idag har Maestro kommer att få ett Bankkort Mastercard.