Vad har ICA Banken för inlåningsränta?

Kontotyp Inlåningsränta
Bankkonto med belopp upp till 25 000 kr*
Gäller dig med lön, CSN eller pension in på kontot
2,25 %
Bankkonto med belopp över 25 000 kr*
0 %
Sparkonto 2,70 %
Fondkonto 0 %
ICA-kortkonto med belopp upp till 15 000 kr** 2,25 %
ICA-kortkonto med belopp över 15 000 kr**
0 %

 

Räntan utbetalas årsvis.

*Gäller dig som har din lön, CSN eller pension in på bankkontot. Har du det, är det 2,25 % i ränta på belopp upp till 25 000 kr. På belopp på kontot som överstiger 25 000 kr är det 0 % i ränta. Har du inte lön, CSN eller pension in på bankkontot är det 0 % i ränta oavsett belopp.

**Det är 2,25 % i ränta på belopp upp till 15 000 kr på ICA-kortkontot kopplat till det rosa ICA-kortet med betalfunktion. På belopp som överstiger 15 000 kr på kontot är det 0 % i ränta.