Hur ofta betalas räntan ut?

Inlåningsräntan betalas ut årsvis, eller i samband med att ett konto avslutas.