Flytta fonder mellan banker – hur flyttar jag till ICA Banken?

Du som kund behöver logga in på internetbanken för att påbörja en fondflytt. Du hittar funktionen under Mitt fondsparande i vänstermenyn. Det förutsätter att du har ett investeringssparkonto(ISK) eller ett depåkonto hos oss. Om du har både ett depåkonto och ett ISK-konto väljer du till vilket konto du vill flytta in dina fonder. Tänk på att det inte går att överföra fonder från ett ISK till ett depåkonto och vise versa. I de fallen behöver du först sälja ditt innehav på den andra banken och överföra likviden till ett konto hos oss och sedan återköpa fonderna.

Hur flyttar jag fonder från mitt ISK på annan bank till mitt ISK på ICA Banken?

Du som kund behöver logga in på internetbanken för att påbörja flytten in till ICA Banken. Du hittar funktionen under Mitt fondsparande i vänstermenyn. Välj att du vill flytta till ditt ISK och följ sedan de olika stegen för att slutföra din begäran om fondflytt.

Hur flyttar jag fonder från mitt depåkonto i annan bank till mitt depåkonto hos ICA Banken?

Du som kund behöver logga in på internetbanken för att påbörja fondflytten in till ICA Banken. Du hittar funktionen under Mitt fondsparande i vänstermenyn. Välj att du vill flytta till ditt depåkonto och följ sedan de olika stegen för att slutföra din begäran om fondflytt.

Hur flyttar jag fonder från mitt depåkonto i annan bank till ISK på ICA Banken?

Det går dessvärre inte att flytta fonder från ett depåkonto i annan bank till ett ISK på ICA Banken. I de fallen behöver du först sälja innehavet på den andra banken och överföra försäljningslikviden till ICA Banken för att sedan återköpa fonderna på ditt ISK hos oss. Tänk bara på att eventuell vinst beskattas med 30 procent.

Hur flyttar jag fonder från mitt depåkonto hos ICA Banken till mitt ISK på ICA Banken?

Det går inte att flytta fonder mellan ett depåkonto och ett ISK. Du behöver först sälja fonderna på ditt depåkonto och sedan överföra försäljningslikviden till ett bankkonto och sedan överföra vidare till ditt ISK och återköpa fonderna. Tänk bara att eventuell vinst beskattas med 30 procent.

Kan jag flytta enbart pengar mellan mitt ISK på annan bank till mitt ISK på ICA Banken?

Ja, vill du flytta likvider från ett ISK på en annan bank till ditt ISK hos oss kan du enkelt begära en likvidflytt på internetbanken. Då beskattas inte överföringen som en insättning då likviden redan är underlag för beskattning på den avlämnande banken.

Hur lång tid tar en fondflytt?

En fondflytt tar i regel 1-2 veckor att genomföra.