Frågor och svar om fond och sparande

6 vanliga frågor i Om fond och sparande

För att kunna spara i fonder och köpa fonder hos oss behöver du vara bankkund sedan tidigare. Om du är bankkund kan du börja spara på något av följande sätt:

  • Gå till sidan Spara och välj om du vill fondspara på ett investeringssparkonto* eller ett depåkonto.
  • När du har öppnat ditt konto för fondsparande kan du köpa fonder, starta ett månadssparande eller flytta fonder som du har i en annan bank/institut till ditt sparande på ICA Banken, förutsatt att de fonder du vill flytta finns i vår fondlista.

*För att öppna ett investeringssparkonto behöver du ett Mobilt BankID

I vår lista över fonder hittar du information om alla avgifter som är förknippade med respektive fond. Avgiften anges i procent, och visar hur stor del av de pengar du investerat i fonden som går till avgifter.

Den viktigaste avgiften att känna till är förvaltningsavgiften. För att lättare kunna jämföra olika fonder med varandra, så presenteras ofta också en så kallad "Årlig avgift".

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgift är den avgift som fondbolag tar för förvaltning, administration och förvaring av fonder. Den tas ut löpande från de pengar som finns i fonden och räknas kontinuerligt bort från andelsvärdet (NAV-kursen). När avkastning anges, och när de dagliga andelskurserna redovisas, har alltid alla avgifter dragits bort.

Årlig avgift

Årlig avgift (ongoing charges) är summan av förvaltningskostnader, räntekostnader och övriga kostnader för fonden för föregående år. De övriga kostnaderna kan till exempel vara kostnader för de ingående fonderna i en fondlösning. Årlig avgift inkluderar inte kostnader för köp och försäljning av aktier och räntepapper i fonden.

ICA Bankens egna fonder investerar i svenska och internationella indexfonder som är prisvärda. Beroende på risknivå investerar fonderna också i räntepapper eftersom de har en mer stabil och förutsägbar utveckling jämfört med aktier. Mer information om vad varje fond investerar i hittar du i vår lista över fonder, under detaljerad information.

Nej, ett investeringssparkonto (ISK) hos ICA Banken är kostnadsfritt och du som kund kan handla fonder utan att någon avgift utgår. Dock utgår en förvaltningsavgift som fondbolagen tar ut ur fonden och den skiljer sig åt mellan olika fonder. Mer om förvaltningsavgiften för de olika fonderna i vår fondlista.

ISK-konto

 

Du som kund behöver logga in på internetbanken för att påbörja en fondflytt. Du hittar funktionen under Mitt fondsparande i vänstermenyn. Det förutsätter att du har ett investeringssparkonto(ISK) eller ett depåkonto hos oss. Om du har både ett depåkonto och ett ISK-konto väljer du till vilket konto du vill flytta in dina fonder. Tänk på att det inte går att överföra fonder från ett ISK till ett depåkonto och vise versa. I de fallen behöver du först sälja ditt innehav på den andra banken och överföra likviden till ett konto hos oss och sedan återköpa fonderna.

Hur flyttar jag fonder från mitt ISK på annan bank till mitt ISK på ICA Banken?

Du som kund behöver logga in på internetbanken för att påbörja flytten in till ICA Banken. Du hittar funktionen under Mitt fondsparande i vänstermenyn. Välj att du vill flytta till ditt ISK och följ sedan de olika stegen för att slutföra din begäran om fondflytt.

Hur flyttar jag fonder från mitt depåkonto i annan bank till mitt depåkonto hos ICA Banken?

Du som kund behöver logga in på internetbanken för att påbörja fondflytten in till ICA Banken. Du hittar funktionen under Mitt fondsparande i vänstermenyn. Välj att du vill flytta till ditt depåkonto och följ sedan de olika stegen för att slutföra din begäran om fondflytt.

Hur flyttar jag fonder från mitt depåkonto i annan bank till ISK på ICA Banken?

Det går dessvärre inte att flytta fonder från ett depåkonto i annan bank till ett ISK på ICA Banken. I de fallen behöver du först sälja innehavet på den andra banken och överföra försäljningslikviden till ICA Banken för att sedan återköpa fonderna på ditt ISK hos oss. Tänk bara på att eventuell vinst beskattas med 30 procent.

Hur flyttar jag fonder från mitt depåkonto hos ICA Banken till mitt ISK på ICA Banken?

Det går inte att flytta fonder mellan ett depåkonto och ett ISK. Du behöver först sälja fonderna på ditt depåkonto och sedan överföra försäljningslikviden till ett bankkonto och sedan överföra vidare till ditt ISK och återköpa fonderna. Tänk bara att eventuell vinst beskattas med 30 procent.

Kan jag flytta enbart pengar mellan mitt ISK på annan bank till mitt ISK på ICA Banken?

Ja, vill du flytta likvider från ett ISK på en annan bank till ditt ISK hos oss kan du enkelt begära en likvidflytt på internetbanken. Då beskattas inte överföringen som en insättning då likviden redan är underlag för beskattning på den avlämnande banken.

Hur lång tid tar en fondflytt?

En fondflytt tar i regel 1-2 veckor att genomföra.

Vad innebär den Avgiftsrapport som visas på mitt årsbesked för fonder?

Det är en sammanställning över de kostnader och avgifter du haft för ditt fondsparande hos ICA banken under föregående år. Anledningen till att du får den beror på EU-regleringen MiFID2 där det står att vi är som bank är skyldiga att delge dig denna information. Den gäller bara för ditt fondsparande och därför ser du den bara på ditt årsbesked för fonder.

Vilka kostnader är det som visas i avgiftsrapporten?

De kostnader som visas i rapporten är:

  • Kostnad för investeringstjänsten: Det är den kostnad vi som bank kan ta ut för att du har ett fondkonto hos oss. Idag finns det ingen kostnad kopplat till kontot och därför står det noll på rapporten.
  • Engångskostnad: Exempel på engångskostnad kan vara köp- och säljavgift. Idag finns inga sådana avgifter kopplade till fondsparande hos ICA Banken.
  • Löpnade kostnader: Exempel på löpande kostnader kan vara förvaltningsavgift, förvaringskostnader och registreringsavgift. Förvaltningsavgiften utgör i regel den största delen av dem löpande kostnaderna. Det är från förvaltningsavgiften ICA Banken erhåller sin provision.
  • Transaktionskostnader: Detta är fondbolagets transaktionsavgift/courtage.
  • Extrakostnad: Det kan till exempel vara en resultatbaserad avgift som fondbolaget tar ut vid överavkastning mot jämförelseindex.
  • Total kostnad: En summering av de kostnader som fondbolaget har tagit ut från fonden.

Bankens ersättning från fondbolagen: ICA Banken får provision från fondbolagen för att distribuera fonderna på vårt fondtorg. Den beror på vilket fondbolag, vilken fond samt hur stort förvaltat kapital ICA Banken har i fonden. Provisionen erhålls som en procentsats av förvaltningsavgiften. De flesta fondbolagen betalar oss 50% av förvaltningsavgiften men det finns undantag som både är högre och lägre.

Jag har inte varit kund hela året men får ändå en rapport för helåret?

Avgiften beräknas på de dagar du har haft ett fondsparande hos oss. Oavsett om du haft ett fondinnehav hela året eller om du blev fondkund under senare delen av året så får du en rapport som sammanställer avgifter kopplade till de dagar du har haft ett fondsparande hos oss.

Hur betalas de avgifter som syns i rapporten?

Den vanligaste kostnaden när det gäller fonder är fondens förvaltningsavgift och den betalar du varje dag i och med att avgiften är inräknad i den andelskurs som sätts för fonden varje dag. Det är alltså ingen avgift som drabbar dig som kund i efterhand. Det värde du ser på ditt fondkonto är efter dragen förvaltningsavgift.

Varför står det noll på vissa avgifter?

Antingen är det så att fondbolagen inte har rapporterat in någon data för fonden eller så saknar fonden avgifter av det slaget. Exempel på det är Extrakostnad som endast belastar ett fåtal fonder med en så kallad resultatbaserad avgift.

Varför visas ett X framför fonden?

Det visas när en fond av någon anledning slutat att existera under året. Det kan exempelvis ske när fondbolagen väljer att göra en sammanslagning mellan två av sina fonder. Då visas avgiften fram tills dagen för sammanslagning med ett X framför. De avgifter som uppkommer efter sammanslagningen visas på en egen rad med fondens nya namn framför.

Visar 6 av 6