Riksbanken

Hur påverkar styrräntan mitt bolån?

Riksbankens styrränta, tidigare kallad reporäntan, är avgörande för din bolåneränta. Alltså hur mycket du betalar varje månad för ditt bolån. Men vad är egentligen sambandet mellan Riksbanken, styrräntan och din boendeekonomi? Här ger vi en snabb introduktion för dig som vill få bättre koll.

Riksbanken och inflationen

Riksbanken är en oberoende statlig myndighet. Den agerar på uppdrag av Riksdagen, men utan politisk styrning. En av Riksbankens viktigaste uppgifter är att främja stabilitet i den svenska ekonomin genom att motverka starka svängningar i inflationen. Det gör den bland annat med hjälp av styrräntan.

Inflation innebär att prisnivån på varor och tjänster stiger i samhället som helhet. Det finns många faktorer som påverkar inflationen. Både den ekonomiska utvecklingen i landet och händelser i omvärlden kan göra att marknaden får svårt att möta efterfrågan. Detta driver upp den allmänna prisnivån, så att vi får mindre för pengarna: inflationen stiger. Riksbanken ska gripa in om inflationen stiger i en takt som skapar problem för samhället.

Höjd styrränta ger dyrare bolån

När inflationstakten blir för hög kan Riksbanken höja styrräntan. Det är styrräntan som bestämmer hur mycket ränta bankerna betalar när de lånar av Riksbanken. En högre styrränta pressar därför upp de räntor som företag och privatpersoner betalar för sina lån hos bankerna. Ofta höjer det också inlåningsräntorna som bankerna betalar för pengar som sparas i vissa konton, till exempel ett sparkonto.

Höjda räntor gör att företag och privatpersoner lånar mindre. Fler behåller dessutom sina pengar på banken för att göra en räntevinst. Detta bromsar in den ekonomiska aktiviteten i landet. På sikt kan balansen mellan tillgång och efterfrågan jämnas ut och inflationen sjunker.

Om Riksbanken anser att inflationen blivit för låg kan den sänka styrräntan. Låga räntor leder till fler lån, starkare köpkraft och en mer aktiv ekonomi. Denna aktivitet kan i sin tur leda till att inflationstakten stiger. Riksbanken blir då tvungen att höja styrräntan igen.

Påverkar styrräntan bundna lån?

Om du har ett bolån med bunden ränta så påverkas inte din ränta av förändringar i styrräntan. När bindningstiden går ut är det dags att omförhandla ditt lån. Då kommer styrräntan att spela stor roll för den bolåneränta du betalar under den kommande perioden. Din ränta kan bli högre eller lägre, beroende vad som hänt med styrräntan under bindningstiden.

Dela