Vardagsekonomen

Fyra privatekonomiska trender 2021

När jag tittar i den ekonomiska backspegeln för 2021 ser jag ett annorlunda år på många sätt. Inte riktigt lika osäkert som 2020, men det är inga glasklara bilder i kristallkulan. Det som framför allt sticker ut är en osäkerhet inom många områden: Vi har kämpat med arbetslöshet, samtidigt som vi har kompetensbrist inom vissa branscher. BNP har återhämtat sig, men inte såsom man förväntade sig. Ekonomierna följer helt enkelt inte de klassiska mönstren – en trend som kan vara här för att stanna.

Inflationen har stigit

Inflation betyder att pengar tappar i värde, eller så kan man se det som att saker blir dyrare att köpa. Inflationen mäts månatligen och Riksbanken använder reporäntan som styrmedel för att försöka hålla inflationen runt 2 procent. Under året har inflationen varierat mellan 1,5 – 3,6 procent. Som många säkert känner till har de stigande elpriserna drivit upp inflationssiffrorna den senaste tiden och i november visade siffran (KPIF) 3,6 procent, men drar man bort de stigande elpriserna var inflationen 1,9 procent.

Hur kan jag påverka det? Om inflationen fortsätter att stiga kommer Riksbanken att höja räntan och då påverkas dina bolåneräntor. Vill du ha koll på bolånekostnaderna tycker jag att du ska binda ditt bolån, men om du vill du ha det mer flexibelt och exempelvis kunna byta låneförmedlare är rörlig ränta bäst alternativet för dig.

Vårt sparande slår rekord

Varje kvartal presenterar SCB en sparbarometer. Den visar hur svenskarnas sparande har varit under förgående kvartal. Under året har vi kunnat se att svenskarna sparat mer än vanligt, vilket är helt normalt under oroliga tider. Under årets tre första kvartal sparade svenskarna totalt 445 miljarder kronor, jämfört med 271 miljarder kronor samma period 2020. Sparande på sparkontot har varit högt, om än inte lika högt som 2020. Svenskarna har sparat flitigt i fonder och aktier svensken nettosålde aktier under tredje kvartalet, vilket kan tolkas som att man vill minska sin risk.

Hur kan jag påverka det? Att kunna spara är positivt, framför allt om du bygger på din buffert så att du stärker din ekonomiska motståndskraft. Var noga med att välja var du placerar pengarna för att maximera din avkastning. Långsiktigt sparande, pengar du kan avvara mer än fem år, tycker jag ska vara placerade på börsen, exempelvis i fonder. Ska du använda pengarna inom kort tycker jag du ska välja ett sparkonto med ränta.

Rally på bostadsmarknaden

Bostadspriserna har stigit kraftigt sedan pandemin drog i gång. Varför? Jo, för att fler väljer att lägga pengar på sitt boende när man drar ner på annan konsumtion. Dessutom vill fler bo större för att få plats med exempelvis ett, eller till och med två, kontor när man spenderar mer tid hemma även under arbetstid. Villorna har stigit med cirka 14 procent det senaste året och bostadsrätter med cirka 6 procent.

Hur kan jag påverka det? Stigande bostadspriser är positivt för de som redan är i marknaden, eftersom deras tillgångar ökar i värde. Höga priser är dock negativt för de som ska in på bostadsmarknaden, eftersom det ofta innebär en högre skuldsättningsgrad. Den stora nöten att knäcka nu och framåt är tröskeln för förstagångsköpare som många försöker hitta en bra lösning på. Jag tror inte att den är långt borta.

Historiskt höga elpriser

Just nu ligger elpriserna på historiskt höga nivåer. Det beror dels på att lagernivåerna av de olika typerna av energikällor som exempelvis gas, olja och vatten inte är påfyllda. Dessutom ökade efterfrågan på el ökade när vi släppte på restriktionerna och samtidigt har vinden mojnat rejält, vilket påverkar elpriserna som kommer från vindkraftverk. I grund och botten är det just nu stor efterfrågan och ett litet utbud, vilket tillsammans gör att prisbilden på el drar i väg till extrema nivåer.

Hur kan jag påverka det? Vi lever i ett land som är beroende av el, eftersom vi har ett kallt klimat som kräver att vi värmer upp våra bostäder. Höjda elpriser slår direkt på privatekonomin. Snabba åtgärder kan minska kostnadsökningen något, men de stora skillnaderna görs vid större ingrepp. Exempel på åtgärder som sparar mycket el: Byte av uppvärmningssystem eller tilläggsisolering. Exempel på snabba åtgärder: Duscha kortare, sänk innertemperaturen eller tvätta på natten.

Dela